Lợi nhuận của MSB tăng gần 60% trong 9 tháng đầu năm, tỷ lệ nợ xấu 2,34%

Vietnam Gold Digger
Lợi nhuận của MSB tăng gần 60% trong 9 tháng đầu năm, tỷ lệ nợ xấu 2,34%

Trong 9 tháng, lợi nhuận của MSB đã vượt 16% so với kế hoạch cả năm. 20-10-2020 VPBank lãi trước thuế gần 9.400 tỷ đồng trong 9 tháng, đạt 92% kế hoạch cả năm20-10-2020 Thêm ngân hàng vượt kế hoạch cả năm sau 9 tháng msb: Công ty cổ phần Công Nghiệp cao su Miền Nam Giá hiện tại 39.9 Thay đổi  Xem hồ sơ doanh nghiệp TIN MỚI Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2020 vừa công bố, kết quả kinh doanh hợp nhất của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) tăng trưởng mạnh.Cụ thể, kết thúc quý III, tổng tài sản của MSB đạt gần 166.500 tỷ, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt trên 1.666 tỷ đồng, bằng 156,6% cùng kỳ 2019 và vượt 16% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.327 tỷ, tăng xấp xỉ 53% so với cùng kỳ. Dư nợ cho vay khách hàng đạt gần 73.500 tỷ, tăng gần 27% so với cùng kỳ và 15,5% so với cuối năm 2019.Cơ cấu nguồn vốn của ngân hàng tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tăng 29% so với cùng kỳ năm trước và 15% so với cuối năm 2019. Tỷ trọng CASA trên tổng tiền gửi khách hàng đạt gần 23%. Theo lý giải của ngân hàng, việc thay đổi cơ cấu nguồn vốn theo hướng nâng cao hiệu quả là nhân tố quan trọng giúp MSB giảm chi phí vốn và đem lại sự tăng trưởng trong tổng thu nhập thuần từ lãi và phí của ngân hàng.Lũy kế 9 tháng, tổng thu nhập thuần ghi nhận đạt trên 4.805 tỷ đồng, trong đó thu nhập lãi thuần đạt trên 3.287 tỷ, thu nhập từ phí đạt hơn 497 tỷ, tăng lần lượt 61% và gần 42% so với cùng kỳ 2019. Chi phí trên doanh thu (CIR) giảm đáng kể, còn 47% so với mức 53% của năm 2019.Tỷ lệ an toàn vốn CAR theo chuẩn Basel II đạt 10,61%, tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,34%. Ngân hàng đã tất toán toàn bộ số dư trái phiếu đặc biệt VAMC.Liên quan tới cổ phiếu, ngân hàng vẫn đang triển khai kế hoạch niêm yết. Đầu tháng 10/2020, Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chi Minh đã chính thức thông báo tiếp nhận hồ sơ niêm yết của ngân hàng, MSB đăng ký niêm yết 1,175 tỷ cổ phiếu, tương đương với vốn điều lệ là 11.750 tỷ đồng. MSB ước lãi 1.666 tỷ đồng trong 9 tháng, vượt xa kế hoạch cả năm(Việt Nam Gold Digger)