Lợi nhuận mảng thịt tươi sống sụt giảm mạnh, lãi quý 2 của Vissan chỉ bằng 2/3 cùng kỳ

Lợi nhuận mảng thịt tươi sống sụt giảm mạnh, lãi quý 2 của Vissan chỉ bằng 2/3 cùng kỳ

Vietnam Gold Digger
Lợi nhuận mảng thịt tươi sống sụt giảm mạnh, lãi quý 2 của Vissan chỉ bằng 2/3 cùng kỳ

Trong quý 2 thực phẩm chế biến của Vissan là mặt hàng có doanh thu và lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ. VSN: Công ty cổ phần Công Nghiệp cao su Miền Nam Giá hiện tại 39.9 Thay đổi  Xem hồ sơ doanh nghiệp TIN MỚI CTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) đã công bố kết quả kinh doanh quý 2/2020 và luỹ kế 6 tháng đầu năm 2020.Theo đó, doanh thu quý này đạt gần 1.233 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước tuy nhiên giá vốn hàng bán cũng tăng thêm16,8% nên lợi nhuận gộp đạt 233,3 tỷ đồng giảm 13,4% so với cùng kỳ biên lợi nhuận gộp đạt 18,9%, giảm đáng kể so với con số 24% cùng kỳ 2019.Nhìn cơ cấu mặt hàng của Vissan có thể thấy mặc dù thịt tươi sống chiếm tỷ trọng doanh thu cao nhất tuy nhiên thực phẩm chế biến mới là mặt hàng có doanh thu tăng trưởng cao nhất và đóng góp chính vào lợi nhuận gộp của của Vissan, biên lãi gộp của mặt hàng này đạt gần 30%.

Lợi nhuận mảng thịt tươi sống sụt giảm mạnh, lãi quý 2 của Vissan chỉ bằng 2/3 cùng kỳ - Ảnh 1.

Chi phí bán hàng chiếm đa số tổng chi phí của công ty, đạt 142,3 tỷ đồng, giảm 7,3% cùng kỳ năm trước, trong khi đó chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp cùng tăng cao so với cùng kỳ nên kết quả lợi nhuận sau thuế đạt 41,4 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ.Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2020, Vissan đạt 2.686 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 15% so với cùng kỳ, LNST đạt gần 88 tỷ đồng giảm 11,7% so với nửa đầu năm 2019.Năm 2020 Vissan đặt mục tiêu đạt 5.580 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng khoảng 12% so với năm 2019. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế ước đạt 180 tỷ đồng, giảm khoảng 20% so với lợi nhuận đạt được năm 2019. Như vậy với kế hoạch này kết thúc nửa đầu năm 2020, VSN đã hoàn thành được 48% mục tiêu về doanh thu và hơn 60% mục tiêu về lợi nhuận.

Lợi nhuận mảng thịt tươi sống sụt giảm mạnh, lãi quý 2 của Vissan chỉ bằng 2/3 cùng kỳ - Ảnh 2.

BCTC quý 2/2020_VSN(Việt Nam Gold Digger)