Sonadezi Long Thành (SZL): Doanh thu, lợi nhuận cùng giảm 6% trong quý 3/2020

Sonadezi Long Thành (SZL): Doanh thu, lợi nhuận cùng giảm 6% trong quý 3/2020

Vietnam Gold Digger
Sonadezi Long Thành (SZL): Doanh thu, lợi nhuận cùng giảm 6% trong quý 3/2020

Lũy kế 9 tháng Sonadezi Long Thành (SZL) lãi ròng 73 tỷ đồng tương đương cùng kỳ và đã hoàn thành được 84% kế hoạch cả năm 2020. SZL: Công ty cổ phần Công Nghiệp cao su Miền Nam Giá hiện tại 39.9 Thay đổi  Xem hồ sơ doanh nghiệp TIN MỚI Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành (mã CK: SZL) đã công bố BCTC quý 3/2020 và lũy kế 9 tháng đầu năm 2020.Theo đó riêng quý 3 doanh thu thuần đạt 87,7 tỷ đồng giảm 6% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp đạt hơn 12 tỷ đồng giảm 12% so với quý 3/2019. Sau khi trừ các khoản chi phí, SZL lãi sau thuế 24,4 tỷ đồng giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái tương đương EPS đạt 1.073 đồng.Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020 Sonadezi Long Thành đạt gần 264 tỷ đồng doanh thu thuần và 73,3 tỷ đồng LNST giảm nhẹ so với cùng kỳ 2019 tương đương EPS đạt 3.223 đồng.Năm 2020, SZL đặt chỉ tiêu doanh thu hơn 409 tỷ đồng giảm 4% và lợi nhuận sau thuế 87 tỷ đồng, giảm hơn 15% so với thực hiện năm 2019. Như vậy với kế hoạch này kết thúc 9 tháng đầu năm 2020 SZL đã hoàn thành được 64,5% mục tiêu về doanh thu và 84% mục tiêu về lợi nhuận.Trên thị trường cổ phiếu SZL sau khi chạm đáy 3 năm hồi cuối tháng 3 vừa qua 27.600 đồng/cp, hiện cổ phiếu SZL đã phục hồi, giao dịch quanh mức 47.500 đồng/cp, tăng 74% trong vòng 4 tháng và tăng 11% so với hồi đầu năm.

Sonadezi Long Thành (SZL): Doanh thu, lợi nhuận cùng giảm 6% trong quý 3/2020 - Ảnh 1.

BCTC quý 3/2020_SZL(Việt Nam Gold Digger)