Thiên Long Group (TLG): Sau quý 1 lỗ, lợi nhuận quý 2 chỉ bằng 1/4 cùng kỳ

Thiên Long Group (TLG): Sau quý 1 lỗ, lợi nhuận quý 2 chỉ bằng 1/4 cùng kỳ

Vietnam Gold Digger
Thiên Long Group (TLG): Sau quý 1 lỗ, lợi nhuận quý 2 chỉ bằng 1/4 cùng kỳ

Dịch Covid – 19 đã ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh của Thiên Long Group, sau khi báo lỗ quý 1 sang quý 2 TLG đã có lãi 37 tỷ đồng. TLG: Công ty cổ phần Công Nghiệp cao su Miền Nam Giá hiện tại 39.9 Thay đổi  Xem hồ sơ doanh nghiệp TIN MỚI CTCP Tập đoàn Thiên Long (Thiên Long Group, TLG) đã công bố BCTC quý 2/2020 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2020.Theo đó riêng quý 2 doanh thu thuần đạt 645 tỷ đồng giảm 32,5% so với cùng kỳ trong khi giá vốn hàng bán chỉ giảm 25% nên lợi nhuận gộp đạt gần 216 tỷ đồng giảm 44% so với quý 2/2019.Trong kỳ Thiên Long Group có 5,6 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính giảm 30% so với cùng kỳ trong khi chi phí tài chính tăng thêm 56% lên gần 5 tỷ đồng. Do lãi gộp giảm mạnh nên mặc dù chi phí bán hàng và chi phí QLDN đều thấp hơn cùng kỳ nhưng TLG chỉ lãi 37 tỷ đồng giảm mạnh so với con số 152,7 tỷ đồng của quý 2/2019.

Thiên Long Group (TLG): Sau quý 1 lỗ, lợi nhuận quý 2 chỉ bằng 1/4 cùng kỳ - Ảnh 1.

Trước đó trong quý 1 Thiên Long Group báo lỗ nên kết quả lũy kế 6 tháng đầu năm 2020 LNST chỉ đạt hơn 17 tỷ đồng giảm tới 91% so với cùng kỳ, doanh thu thuần đạt 1.113 tỷ đồng giảm 27,6% so với nửa đầu năm 2019.Giải trình về kết quả kinh doanh giảm sút trong nửa đầu năm 2020, TLG cho biết tại thị trường trong nước, sản lượng tiêu thụ trong những tháng đầu năm 2020 giảm đi đáng kể do giãn cách xã hội và đặc biệt là do các trường học đóng cửa trong thời gian dài. Cũng vì lý do này, hội nghị khách thường niên đã được tổ chức trễ hơn trong tháng 7 thay vì vào cuối quý 2 như các năm trước dẫn đến việc doanh thu hợp nhất lũy kế đầu năm giảm 32% so với cùng kỳ.Đối với thị trường quốc tế, do một số thị trường xuất khẩu trọng điểm của Thiên Long tại châu Á tạm ngừng thông quan hàng hóa, nhiều thị trường nước ngoài thực hiện giãn cách xã hội nên hoạt động bán hàng tại các nước này diễn ra rất chậm. tuy nhiên với nỗ lực tăng thêm số lượng, chủng loại sản phẩm và khách hàng, công ty đã xuất khẩu được 255 tỷ đồng chỉ giảm 6% so với cùng kỳ năm trước.Thiên Long Group (TLG): Sau quý 1 lỗ, lợi nhuận quý 2 chỉ bằng 1/4 cùng kỳ - Ảnh 2.

(Việt Nam Gold Digger)