VDSC: Lợi nhuận Vietcombank năm 2020 có thể tăng trưởng âm do tăng mạnh chi phí dự phòng

VDSC: Lợi nhuận Vietcombank năm 2020 có thể tăng trưởng âm do tăng mạnh chi phí dự phòng

Vietnam Gold Digger
VDSC: Lợi nhuận Vietcombank năm 2020 có thể tăng trưởng âm do tăng mạnh chi phí dự phòng

Quý cuối năm 2020, Vietcombank có thể sẽ chứng kiến một kết quả tích cực đáng kể nhờ ghi nhận phí trả trước. Tuy nhiên, cho năm 2020, VDSC ước tính LNTT tăng trưởng âm 2%, trong khi thu nhập hoạt động tăng nhẹ 5%. Điều này là do chi phí hoạt động tăng 6% và chi phí dự phòng tăng 24%. TIN MỚI Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC) vừa có báo cáo phân tích về ngân hàng Vietcombank (VCB).VDSC cho rằng triển vọng năm 2020/2021 của ngân hàng vẫn là lạc quan nhờ kiểm soát dịch bệnh và tăng vốn.Quý cuối năm 2020 có thể sẽ chứng kiến một kết quả tích cực đáng kể nhờ ghi nhận phí trả trước. Nhóm phân tích ước tính lợi nhuận trước thuế (LNTT) tăng trưởng 23% trong quý cuối năm, trong đó thu nhập bất thường đóng góp 22%. Cho năm 2020, VDSC ước tính LNTT tăng trưởng âm 2%, trong khi thu nhập hoạt động tăng nhẹ 5%. Điều này là do chi phí hoạt động tăng 6% và chi phí dự phòng tăng 24%. Nhìn chung, khoản phí trả trước chỉ giúp bù đắp một phần sự giảm tốc của hoạt động cho vay chính và thu nhập ngoài lãi.NIM ước tính giảm còn 2,9%. Nợ xấu có thể ổn định ở mức 1,0%, nhờ vào việc xóa nợ bù đắp cho tỉ lệ hình thành nợ xấu mới. Tỷ lệ chi phí tín dụng trên dư nợ cho vay được dự đoán là 1,1%, tương đương với việc chi phí dự phòng tăng 24%, giữ tỷ lệ bao phủ nợ xấu trên 200%.”Năm 2021, chúng tôi kỳ vọng rằng việc kiểm soát được đại dịch sẽ thúc đẩy sự phục hồi kinh tế và hoạt động cho vay của VCB”, VDSC cho biết. Nhóm phân tích kỳ vọng tín dụng của VCB sẽ tăng trưởng 13-15%, do nhu cầu vay trở lại và đợt tăng vốn VCB thông qua đợt phát hành riêng lẻ, mà chúng tôi giả định trong mô hình một đợt bán vốn bằng 50% kế hoạch (kế hoạch là 6,5% vốn điều lệ) với mức giá 80.000 đồng/cổ phiếu.Ngoài đà tăng trưởng cho vay mạnh mẽ kéo theo NIM phục hồi, dự đoán chênh lệch tăng trưởng cho vay và huy động vẫn duy trì ở mức dương (2-3%) do thanh khoản dồi dào. LNTT năm 2021 sẽ tăng trưởng 16% (26.375 tỷ đồng), trong khi chi phí tín dụng tăng với tốc độ chậm hơn (4%) do nền so sánh cao.Trên thực tế, VDSC cho rằng tỷ lệ chi phí tín dụng trên cho vay sẽ giảm nhẹ xuống 1,0%. Phí trả trước sẽ chiếm khoảng một phần ba mức tăng LNTT, trong khi đó thu nhập lãi mở rộng mạnh mẽ (14%) là chìa khóa cho đà tăng trưởng năm 2021.(Việt Nam Gold Digger)