Chứng khoán SHS: LNTT 6 tháng đạt 332 tỷ đồng, vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm

Chứng khoán SHS: LNTT 6 tháng đạt 332 tỷ đồng, vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm

Vietnam Gold Digger
Chứng khoán SHS: LNTT 6 tháng đạt 332 tỷ đồng, vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm

Riêng trong quý 2, SHS đạt 264 tỷ đồng LNTT, mức kỷ lục trong nhiều năm gần đây. SHS: Công ty cổ phần Công Nghiệp cao su Miền Nam Giá hiện tại 39.9 Thay đổi  Xem hồ sơ doanh nghiệp TIN MỚI CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (Mã CK: SHS) vừa công bố BCTC quý 2/2020. Công ty ghi nhận doanh thu quý 2/2020 đạt 385,3 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ chủ yếu do (1) chênh lệch đánh giá lại các tài sản tài chính thông qua lãi lỗ đạt mức +47,7 tỷ đồng, trong khi cùng kì lỗ 15,8 tỷ đồng và (2) cổ tức, tiền lãi phát sinh đạt 53,3 tỷ đồng, gấp 3,9 lần so với cùng kì và (3) Lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt mức 134 tỷ đồng, tăng 21% theo năm. Chi phí hoạt động là 68,9 tỷ đồng, giảm 38,4 tỷ đồng, tương ứng giảm 35,7% so với cùng kỳ, chủ yếu là do giảm mạnh các khoản lỗ từ các tài sản tài chính.Chi phí lãi vay trong quý đạt mức 42,4 tỷ đồng, giảm 45,7% theo năm.Theo đó, lợi nhuận sau thuế Q2 ghi nhận đạt 219,5 tỷ đồng, gấp gần 4 lần cùng kì năm ngoái.

Chứng khoán SHS: LNTT 6 tháng đạt 332 tỷ đồng, vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm - Ảnh 1.

Lũy kế 6 tháng 2020, SHS đạt doanh thu hoạt động 787,1 tỷ đồng, tăng 51,1% so với cùng kì chủ yếu do lãi từ đầu tư tài sản tài chính đạt mức 451,4 tỷ đồng, tăng tới 120% theo năm. Trong giai đoạn này, doanh thu môi giới đạt 66,4 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,2% và doanh thu bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán đạt 24,5 tỷ đồng, tăng 18,8% so với cùng kì.Chi phí hoạt động lũy kế ghi nhận mức 331,9 tỷ đồng, tăng 44,7% theo năm. Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đạt mức 331,94 tỷ đồng, vượt 3,7% so với kế hoạch lợi nhuận cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt mức 266 tỷ đồng, tăng 132,1% so với cùng kì năm ngoái.Nhìn từ kết quả kinh doanh SHS có thể thấy ngoài mảng môi giới truyền thống, công ty đang ghi nhận những nguồn thu khá lớn và ổn định từ mảng đầu tư tự doanh và tư vấn tài chính doanh nghiệp, đặc biệt tư vấn doanh nghiệp về mảng trái phiếu đang ghi nhận tăng trưởng rất nhanh. Ba mảng kinh doanh cốt lõi này được kỳ vọng sẽ giúp SHS vượt xa kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua là 1.120 tỷ đồng doanh thu và 320 tỷ đồng LNTT.Chứng khoán SHS: LNTT 6 tháng đạt 332 tỷ đồng, vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm - Ảnh 2.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, SHS duy trì vị trí số 1 trong thị phần môi giới trên sàn HNX với tỷ lệ 8,66%. Công ty cũng đứng thứ 8 trên sàn HNX về thị phần môi giới trái phiếu chính phủ.Diễn biến cổ phiếu SHS khá tích cực từ đầu tháng 4/2020 đến nay khi ghi nhận đà tăng tới 155% từ 5.500 đồng lên quanh 14.000 đồng/cổ phiếu.Báo cáo tài chínhThị phần môi giới HNX quý 2: SSI lấy lại vị trí số 1 từ tay SHS, VPS tiếp tục chiếm lĩnh thị trường phái sinh(Việt Nam Gold Digger)