Gánh nặng chi phí, Thibidi (THI) báo lợi nhuận quý 1 chỉ bằng ¼ cùng kỳ

Vietnam Gold Digger
Gánh nặng chi phí, Thibidi (THI) báo lợi nhuận quý 1 chỉ bằng ¼ cùng kỳ

Năm 2020 Thibidi đặt mục tiêu doanh thu 3.054 tỷ đồng tăng 2% so với cùng kỳ 2019 nhưng LNTT lại ước giảm 6% xuống mức gần 163 tỷ đồng. THI: Công ty cổ phần Công Nghiệp cao su Miền Nam Giá hiện tại 39.9 Thay đổi  Xem hồ sơ doanh nghiệp TIN MỚI Công ty cổ phần Thiết bị điện (Thibidi, THI)đã công bố BCTC quý 1/2020 với doanh thu và lợi nhuận sụt giảm mạnh so với cùng kỳ.Theo đó doanh thu thuần đạt 417 tỷ đồng giảm 5% so với cùng kỳ nhưng giá vốn hàng bán chỉ giảm 3% nên lãi gộp chỉ đạt 64,5 tỷ đồng giảm hơn 15% so với cùng kỳ.Trong kỳ doanh thu hoạt động tài chính của THI cũng giảm mạnh từ 8,7 tỷ đồng xuống chỉ còn 1,6 tỷ đồng do trong kỳ công ty không phát sinh khoản lãi từ đầu tư như cùng kỳ năm trước. Trong khi đó công ty chi tới 27,7 tỷ đồng chi phí tài chính (chủ yếu là chi phí lãi vay) và 21,8 tỷ đồng chi phí QLDN. Kết quả Thibidi báo lãi quý 1 đạt 7,4 tỷ đồng, giảm mạnh chỉ bằng ¼ kết quả đạt được cùng kỳ năm ngoái.

Gánh nặng chi phí, Thibidi (THI) báo lợi nhuận quý 1 chỉ bằng ¼ cùng kỳ - Ảnh 1.

Trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 vừa qua, HĐQT Công ty đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 với phương án chia cổ tức năm 2019 tỷ lệ 25%, trong đó 15% đã tạm ứng vào đợt 1 hồi giữa tháng 11/2019. Lên kế hoạch tài chính cho năm 2020, THI đặt mục tiêu đạt 3.054 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng 2% so với năm 2019 còn lợi nhuận trước thuế cũng ước giảm 6% xuống mức 162,75 tỷ đồng. Như vậy kết thúc quý 1 Thibidi đã thực hiện được 14% kế hoạch doanh thu và còn cách khá xa chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.Tính đến 31/3/2020 tổng tài sản Thibidi giảm 5% xuống hơn 3.039 tỷ đồng, chủ yếu do giảm khoản tiền và các khoản tương đương tiền từ 252 tỷ đồng xuống mức 102 tỷ đồng.Gelex (GEX): LNST quý 1 đạt 93 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ(Việt Nam Gold Digger)