TN1 lợi nhuận sau thuế 2019 tăng trưởng gần 48%, trả cổ tức tỉ lệ 32%

TN1 lợi nhuận sau thuế 2019 tăng trưởng gần 48%, trả cổ tức tỉ lệ 32%

Vietnam Gold Digger
TN1 lợi nhuận sau thuế 2019 tăng trưởng gần 48%, trả cổ tức tỉ lệ 32% Sáng 28/04/2020, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (HOSE: TN1) tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 với tỷ lệ cổ đông tham dự hơn 90%; các báo cáo, tờ trình được thông qua với sự đồng thuận cao. TIN MỚI Năm 2019 được coi là một năm thành công đối với TN1, các chỉ tiêu tài chính đều tăng trưởng so với cùng kỳ. Theo đó, doanh thu thuần năm 2019 đạt 569,2 tỷ đồng, tăng 10% so với 2018; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp hợp nhất đạt 112,4 tỷ đồng, tăng 47,8% so với 2018. Tại đại hội, đại hội đồng cổ đông cũng đã thông qua phương án phát hành 4,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông, tương ứng tỷ lệ 32% và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020. Theo đó, kế hoạch doanh thu thuần 2020 đạt 646,7 tỷ đồng, tăng 13,6% so với năm 2019 và kế hoạch lợi nhuận sau thuế đạt 115 tỷ đồng, tăng 2,3% so với năm 2019. Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 sẽ là 35%. Tại đại hội, ông Nguyễn Việt Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị TNS Holdings cho biết TNS Holdings có 05 Công ty thành viên: Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản TNS Property (quản lý vận hành bất động sản); Công ty Cổ phần Dịch vụ Vệ sinh Công nghiệp TNS Clean (dịch vụ vệ sinh); Công ty Cổ phần Dịch vụ bảo vệ Nhất Việt, Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ V-one (Dịch vụ bảo vệ); Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Thương mại TNTrading (xúc tiến thương mại). Lợi thế này cùng với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam thời gian gần đây, đặc biệt là phân khúc bất động sản công nghiệp cũng là một thế mạnh của TNS Holdings thì ông tin tưởng kế hoạch kinh doanh năm 2020 sẽ đạt được như mong muốn. Bên cạnh đó, TNS Holdings là một thành viên của Tập đoàn TNG Holdings Vietnam do đó công ty có nhiều thế mạnh khi tham gia vào chuỗi giá trị chung của Tập đoàn. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý, vận hành các dự án bất động sản trên khắp cả nước TNS Holdings hoàn toàn có thể kết hợp với các thành viên khác của TNG Holdings Vietnam xây dựng một hệ sinh thái trong lĩnh vực bất động sản – khách sạn – khu công nghiệp – tổ hợp văn phòng, căn hộ cao cấp và trung tâm thương mại.(Việt Nam Gold Digger)