Trích dự phòng tài chính lớn, Vinapharm (DVN) báo lợi nhuận giảm hơn 1 nửa trong quý 1

Trích dự phòng tài chính lớn, Vinapharm (DVN) báo lợi nhuận giảm hơn 1 nửa trong quý 1

Vietnam Gold Digger
Trích dự phòng tài chính lớn, Vinapharm (DVN) báo lợi nhuận giảm hơn 1 nửa trong quý 1 Năm 2020 DVN lên kế hoạch tổng doanh thu và thu nhập khác gần 5.854 tỷ đồng, tăng 1% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế giảm 10% còn 216 tỷ đồng do lãi liên kết dự kiến giảm. DVN: Công ty cổ phần Công Nghiệp cao su Miền Nam Giá hiện tại 39.9 Thay đổi  Xem hồ sơ doanh nghiệp TIN MỚI Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP (UpCOM: DVN) đã công bố BCTC hơp nhất quý 1/2020 với doanh thu thuần ghi nhận gần 1.322 tỷ đồng, tăng 3,3% so với cùng kỳ. Chi phí giá vốn tăng nhẹ hơn nên lợi nhuận gộp tăng 13% cùng kỳ lên 117,6 tỷ đồng.Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ giảm mạnh 27% xuống còn 14,8 tỷ đồng chủ yếu do trong kỳ khoản cổ tức được chia giảm mạnh từ 10,8 tỷ xuống chỉ còn 218 triệu đồng. Tuy nhiên chi phí tài chính tăng mạnh từ 21,4 tỷ đồng lên 53,6 tỷ đồng nên sau khi khấu trừ các khoản chi phí thuế công ty báo lãi 28,1 tỷ đồng, giảm hơn 1 nửa kết quả đạt được cùng kỳ 2019.Theo thuyết minh BCTC chi phí tài chính tăng cao là do trong kỳ công ty tiến hành trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư 33,4 tỷ đồng, trong khi quý 1/2019 chỉ trích lập 1,4 tỷ.Trích dự phòng tài chính lớn, Vinapharm (DVN) báo lợi nhuận giảm hơn 1 nửa trong quý 1 - Ảnh 1.Tính đến 31/3/2020 DVN đang đầu tư góp vốn vào nhiều công ty dược trong đó đang tiến hành trích lập dự phòng lớn cho Hóa – Dược phẩm Mekophar (MKP) số tiền gần 25 tỷ đồng; Y Dược phẩm Vimedimex (VMD) số tiền gần 14 tỷ đồng, Dược phẩm Trung ương 2 (DP2) số tiền 6,4 tỷ đồng…Theo báo cáo thường niên, năm 2020 DVN lên kế hoạch tổng doanh thu và thu nhập khác gần 5.854 tỷ đồng, tăng 1% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế giảm 10% còn 216 tỷ đồng do lãi liên kết dự kiến giảm.Trích dự phòng tài chính lớn, Vinapharm (DVN) báo lợi nhuận giảm hơn 1 nửa trong quý 1 - Ảnh 2.Lãnh đạo công ty nhận định các doanh nghiệp ngành dược Việt Nam phụ thuộc rất lớn vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu (lên đến 80%). Các công ty thành viên của DVN bị ảnh hưởng nặng nề do nguồn cung ứng nguyên vật liệu cho sản xuất dược phẩm từ Trung Quốc và Ấn Độ gặp nhiều khó khăn, giá tăng và không ổn định. Thị trường dược phẩm trong nước cũng đang cạnh tranh rất gay gắt, đặc biệt là cạnh tranh về giá.Theo đánh giá của DVN, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế và dược phẩm vẫn có khả năng duy trì tăng trưởng do dịch Covid-19 tác động không đáng kể tới đầu ra tại thị trường nội đại. Doanh thu kênh nhà thuốc (OTC) tăng trưởng mạnh do tâm lý tích trữ và nhu cầu bảo vệ sức khỏe. Trong khi kênh bệnh viện (ETC) chưa có nhiều tác động và vẫn chịu ảnh hưởng chủ yếu từ quy định đấu thầu thuốc hơn dịch Covid-19.DVN cho biết Bộ Y tế đang thực hiện các bước trong lộ trình thoái vốn nhà nước theo quyết định của Thủ tướng. Bộ Y tế đã thực hiện xong việc lựa chọn đơn vị tư vấn xác định giá khởi điểm và đang thực hiện lựa chọn đơn vị tư vấn xây dựng phương án thoái vốn.(Việt Nam Gold Digger)