Nhiệt điện Hải Phòng (HND) đặt mục tiêu đạt 943 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm 2020

Nhiệt điện Hải Phòng (HND) đặt mục tiêu đạt 943 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm 2020

Vietnam Gold Digger
Nhiệt điện Hải Phòng (HND) đặt mục tiêu đạt 943 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm 2020

Kế hoạch này chưa tính đến chênh lệch tỷ giá phát sinh. HND: Công ty cổ phần Công Nghiệp cao su Miền Nam Giá hiện tại 39.9 Thay đổi  Xem hồ sơ doanh nghiệp TIN MỚI CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (mã chứng khoán HND) công bố tài liệu dự kiến trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Danh sách cổ đông đã được chốt ngày 9/4/2020. Trước đó Đại hội dự kiến diễn ra vào 28/4, tuy nhiên Nhiệt điện Hải Phòng vừa thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội vào ngày 5/6/2020. Danh sách cổ đông tham dự được giữ nguyên tại ngày đăng ký cuối cùng 9/4/2020 đã được thông báo trước đó.Kết quả kinh doanh năm 2019Số liệu trên BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2019 của công ty thể hiện, doanh thu hợp nhất cả năm đạt 11.301 tỷ đồng, tăng trưởng 18,6% so với năm 2018 và vượt 11% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.242 tỷ đồng, gấp 3,4 lần kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.173 tỷ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ năm 2018. EPS đạt 2.345 đồng.Tính đến hết năm 2019 Nhiệt điện Hải Phòng còn 939 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 63 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 196 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Nhiệt điện Hải Phòng (HND) đặt mục tiêu đạt 943 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm 2020 - Ảnh 1.

Dành 800 tỷ đồng chia cổ tức tỷ lệ 16%Với kết quả đạt được trong năm vừa qua, Nhiệt điện Hải Phòng dự kiến dành 800 tỷ đồng chia cổ tức tỷ lệ 16% cho cổ đông thay vì mức 8,5% như kế hoạch.Trong đó đã tạm ứng 5% tương ứng 250 tỷ đồng trong năm. Số còn lại 11% tương ứng 550 tỷ đồng sẽ thực hiện chia cổ tức tại thời điểm thích hợp.Kế hoạch kinh doanh năm 2020Năm 2020 Nhiệt điện Hải Phòng đặt kế hoạch sản lượng điện phát 8.150 triệu kWh, và sản lượng điện giao nhận 7.422 triệu kWh, tăng nhẹ so với sản lượng thực hiện năm 2019.Kế hoạch tài chính, doanh thu năm 2020 dự kiến đạt hơn 11.255 tỷ đồng, còn lợi nhuận trước thuế và chưa tính đến chênh lệch tỷ giá phát sinh dự kiến đạt hơn 943 tỷ đồng. Phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 10%.Trước đó Nhiệt điện Hải Phòng đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2020 với số lãi sau thuế hơn 200 tỷ đồng.Nhiệt điện Hải Phòng (HND): Quý 1/2020 lãi 200 tỷ đồng cao gấp 2 lần cùng kỳ(Việt Nam Gold Digger)