Thuỷ sản Cửu Long (ACL): Lợi nhuận quý 4/2019 giảm sâu 87%, cổ phiếu tiếp tục dò đáy

Thuỷ sản Cửu Long (ACL): Lợi nhuận quý 4/2019 giảm sâu 87%, cổ phiếu tiếp tục dò đáy

Vietnam Gold Digger
Thuỷ sản Cửu Long (ACL): Lợi nhuận quý 4/2019 giảm sâu 87%, cổ phiếu tiếp tục dò đáy Trên thị trường, cổ phiếu ACL hiện đang giảm sâu về vùng 21.200 đồng/cp, giảm phân nửa so với mức đỉnh thiết lập hồi đầu năm 2019. ACL: Công ty cổ phần Công Nghiệp cao su Miền Nam Giá hiện tại 39.9 Thay đổi  Xem hồ sơ doanh nghiệp TIN MỚI CTCP XNK Thuỷ sản Cửu Long (ACL) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 4/2019 với doanh thu giảm 32% về 339,5 tỷ đồng, lợi nhuận gộp tương ứng đạt 55,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gộp hơn 138 tỷ đồng.Khấu trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế quý 4 của ACL còn 12 tỷ đồng, giảm đến 87%. Theo giải trình Công ty, lợi nhuận hợp nhất sau thuế giảm do doanh thu giảm, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm.

Thuỷ sản Cửu Long (ACL): Lợi nhuận quý 4/2019 giảm sâu 87%, cổ phiếu tiếp tục dò đáy - Ảnh 1.

Luỹ kế năm 2019, Công ty đạt 1.424 tỷ doanh thu, giảm 16% và lợi nhuận sau thuế 144 tỷ đồng, giảm hơn 37% so với năm 2018. Tính đến ngày 31/12/2019, tổng tài sản Công ty vào mức 1.469,5 tỷ đồng, tăng so với mức 1.343 tỷ đầu kỳ. Tổng nợ hơn 800 tỷ, vốn chủ sở hữu 669 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 410 tỷ đồng. Trên thị trường, cổ phiếu ACL hiện đang giảm sâu về vùng 21.200 đồng/cp, giảm phân nửa so với mức đỉnh thiết lập hồi đầu năm 2019. Bức tranh ngành thủy sản quý 3/2019: Lợi nhuận các doanh nghiệp lớn lao dốc trước hàng loạt khó khăn(Việt Nam Gold Digger)