Ảnh hưởng bởi thanh khoản sụt giảm, lợi nhuận của HoSE chỉ bằng 1/2 cùng kỳ

Ảnh hưởng bởi thanh khoản sụt giảm, lợi nhuận của HoSE chỉ bằng 1/2 cùng kỳ

Vietnam Gold Digger
Ảnh hưởng bởi thanh khoản sụt giảm, lợi nhuận của HoSE chỉ bằng 1/2 cùng kỳ

Sau khi khấu trừ tất cả chi phí, nửa đầu năm HoSE thu về lợi nhuận sau thuế 160 tỷ đồng, giảm đến 48%. Như vậy, sự sụt giảm thanh khoản của TTCK nửa đầu năm qua đã ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của Sở TIN MỚI Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HoSE) vừa công bố tình hình kinh doanh nửa đầu năm với doanh thu đạt 326 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ năm ngoái. Ghi nhận, doanh thu giao dịch chứng khoán giảm mạnh kéo lùi tổng doanh thu HoSE đến 44%, chỉ còn 273 tỷ đồng (so với 486 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2018). Giảm đáng kể còn có doanh thu khác, giảm một nửa còn gần 14 tỷ đồng. Ngược lại, doanh thu dịch vụ niêm yết hơn 6 tỷ đồng và doanh thu cung cấp dịch vụ 32 tỷ đồng.Sau khi khấu trừ tất cả chi phí, nửa đầu năm HoSE thu về lợi nhuận sau thuế 160 tỷ đồng, giảm đến 48%. Như vậy, sự sụt giảm thanh khoản của TTCK nửa đầu năm qua đã ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của Sở, thống kê 6 tháng đầu năm quy mô giao dịch thị trường đạt hơn 443.400 tỷ đồng, giảm mạnh so với 800.100 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2018. Chi tiết về thanh khoản thị trường, khối lượng giao dịch bình quân đạt 172,3 triệu chứng khoán, tương ứng với giá trị bình quân đạt 3.930 tỷ đồng/ngày, giảm khoảng 14,6% về khối lượng và 29,5% về giá trị so với năm 2018. Tổng giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 3,2 triệu tỷ đồng, tăng 11,2 % so với cuối năm 2018, tương ứng 57% GDP năm 2018. Nửa đầu năm, HoSE cũng cấp quyết định niêm yết mới cho 5 doanh nghiệp với tổng khối lượng niêm yết mới đạt 1.916 tỷ cổ phiếu, đạt giá trị vốn hóa theo giá chào sàn là hơn 69.300 tỷ đồng. Song song, HoSE cũng tổ chức đấu thầu thoái vốn nhà nước cho Cao su Sao Vàng và Cấp thoát nước Bình Phước với tổng giá trị cổ phần bán được gần 430 tỷ đồng. Tổng tài sản của HoSE tính đến cuối quý 2/2019 đạt 1.849 tỷ đồng; trong đó tiền mặt và tiền gửi chiếm hơn một nửa đạt 975 tỷ đồng. Thị trường chứng khoán Việt Nam: Bất ngờ với con số 2,28 triệu tài khoản được mở(Việt Nam Gold Digger)