Giảm lãi từ thanh lý đầu tư, Nhà Khang Điền báo lợi nhuận quý 2 giảm 13%

Giảm lãi từ thanh lý đầu tư, Nhà Khang Điền báo lợi nhuận quý 2 giảm 13%

Vietnam Gold Digger
Giảm lãi từ thanh lý đầu tư, Nhà Khang Điền báo lợi nhuận quý 2 giảm 13%

Kết thúc nửa đầu năm Nhà Khang Điền mới hoàn thành được 42% kế hoạch doanh thu và 33% kế hoạch LNTT được giao phó. KDH: Công ty cổ phần Công Nghiệp cao su Miền Nam Giá hiện tại 39.9 Thay đổi  Xem hồ sơ doanh nghiệp TIN MỚI CTCP Đầu tư kinh doanh nhà Khang Điền (Mã CK: KDH) công bốbáo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2019với doanh thu thuần đạt hơn 408 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước.Tuy nhiên, giá vốn hàng bán giảm mạnh 55% khiến lãi gộp Nhà Khang Điền tăng 69% so với quý 2/2018, đạt 237,6 tỷ đồng.Doanh thu tài chính quý 2 chỉ đạt hơn 12 tỷ đồng, giảm 91% so với cùng kỳ năm trước do giảm lãi từ thanh lý khoản đầu tư dẫn đến lợi nhuận sau thuế trong quý 2/2019 có biến động chênh lệch giảm hơn 10% so với quý 2/2018, đạt gần 113 tỷ đồng.Lũy kế 6 tháng đầu năm, Nhà Khang Điền ghi nhận doanh thu thuần gần 1.250 tỷ đồng, tăng 35% nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 9% xuống còn 215 tỷ đồng.Với mục tiêu đạt được 3.000 tỷ đồng doanh thu và 900 tỷ đồng LNTT trong năm 2019, kết thúc nửa đầu năm Nhà Khang Điền mới hoàn thành được 42% kế hoạch doanh thu và 33% kế hoạch LNTT được giao phó.Tính tới cuối quý 2/2019, hàng tồn kho của Nhà Khang Điền có 5.806 tỷ đồng, bằng 56% tổng tài sản, trong đó bất động sản dở dang bao gồm các dự án đang triển khai để phát triển các khu dân cư đạt 5.596 tỷ đồng (chiếm tới 96% hàng tồn kho).Cổ phiếu KDH đạt đỉnh hồi giữa tháng 4/2018 với giá điều chỉnh 29.830 đồng/cp và hiện nay đang giao dịch quanh mức 23.600 đồng/cp.Diễn biến giá cổ phiếu KDH 3 năm gần đây.(Việt Nam Gold Digger)