Lợi nhuận sau thuế TNG 7 tháng đầu năm tăng trưởng 47%

Lợi nhuận sau thuế TNG 7 tháng đầu năm tăng trưởng 47%

Vietnam Gold Digger
Lợi nhuận sau thuế TNG 7 tháng đầu năm tăng trưởng 47%

Tính đến hết tháng 7/2019, doanh thu lũy kế 7 tháng năm 2019 của TNG là 2.613 tỷ, đạt 63% kế hoạch doanh thu; Lợi nhuận lũy kế 7 tháng đạt 128 tỷ, tương ứng 62% kế hoạch lợi nhuận năm 2019. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) 7 tháng năm 2019 đạt 2.055 đồng, tăng 12%. TNG: Công ty cổ phần Công Nghiệp cao su Miền Nam Giá hiện tại 39.9 Thay đổi  Xem hồ sơ doanh nghiệp TIN MỚI Báo cáo tài chính tháng 7 năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) vừa công bố tiếp tục cho biết kết quả kinh doanh tích cực sau khởi đầu lạc quan của 6 tháng đầu năm 2019.Cụ thể, trong tháng 7, doanh thu của công ty đạt 572 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước.Bên cạnh đó chi phí tài chính tăng 19%, chi phí bán hàng tăng 16%, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 15% so với cùng kỳ. Tỷ lệ tăng chi phí thấp hơn tỷ lệ tăng doanh thu giúp cho TNG đạt được lợi nhuận 34,7 tỷ trong tháng 7 năm 2019, tăng trưởng 47% so với cùng kỳ năm trước.Cuối tháng 4/2019, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với doanh thu 4.154 tỷ và lợi nhuận sau thuế 208 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 7/2019, doanh thu lũy kế 7 tháng năm 2019 của TNG là 2.613 tỷ, đạt 63% kế hoạch doanh thu; Lợi nhuận lũy kế 7 tháng đạt 128 tỷ, tương ứng 62% kế hoạch lợi nhuận năm 2019. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) 7 tháng năm 2019 đạt 2.055 đồng, tăng 12%.Tại thời điểm cuối tháng 7 năm 2019, tổng tài sản TNG đạt 3.275 tỷ đồng, tăng so với đầu năm 679 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 929 tỷ đồng.Đến ngày 14/08/2019 tổng giá trị đơn hàng TNG đã ký kết với khách hàng ước tính đạt 4.700 tỷ, tăng 13% so với kế hoạch doanh thu năm 2019, và tăng 30% so với doanh thu cả năm 2018. EPS dự kiến năm 2019 đạt 3.780 đồng.Chốt phiên giao dịch ngày 13/08/2019, TNG đóng cửa với giá 17.500 đồng, thấp hơn mức giá đóng cửa cao nhất trong tháng 7/2019 là 22.000, tương ứng cổ phiếu đã giảm giá 25,7%, P/E hiện tại là 4,7.Mới đây, thành viên Hội đồng quản trị TNG, ông Nguyễn Mạnh Linh tiếp tục đăng ký mua vào 200.000 cổ phiếu TNG trong khoảng thời gian từ 9/8 đến 6/9/2019.Biến động cổ phiếu TNG thời gian gần đây(Việt Nam Gold Digger)