Chưa thấy dự báo bất lợi ngành tôm, FMC vẫn đặt kế hoạch lợi nhuận đi lùi

Chưa thấy dự báo bất lợi ngành tôm, FMC vẫn đặt kế hoạch lợi nhuận đi lùi

Vietnam Gold Digger
Chưa thấy dự báo bất lợi ngành tôm, FMC vẫn đặt kế hoạch lợi nhuận đi lùi

Thực phẩm Sao Ta đặt mục tiêu doanh số 185 triệu USD, lợi nhuận trước thuế 180 tỷ đồng. So với con số thực hiện 192 tỷ năm 2018, kế hoạch lợi nhuận giảm 6,7%. FMC: Công ty cổ phần Công Nghiệp cao su Miền Nam Giá hiện tại 39.9 Thay đổi  Xem hồ sơ doanh nghiệp TIN MỚI Thực phẩm Sao Ta (FMC) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 khá dè dặt. Chi tiết, FMC ước sản lượng tôm thành phẩm đạt 18.500 tấn, tôm tiêu thụ 16.000 tấn, nông sản thành phẩm và nông sản tiêu thụ cùng đạt 1.450 tấn. Theo đó, doanh số tiêu thụ kỳ vọng 185 triệu USD, tương ứng mức lợi nhuận trước thuế 180 tỷ đồng. So với con số thực hiện 192 tỷ năm 2018, kế hoạch lợi nhuận giảm 6,7%.Trước đó, dự báo ngành tôm năm nay, đại diện FMC cho biết chưa thấy dự báo về nguy cơ dịch bệnh tôm nuôi, chỉ có dự báo thời tiết nóng (En Nino) sẽ thuận lợi cho nuôi tôm. Trong trường hợp dự báo lạc quan, nguồn cung tôm thế giới tiếp tục tăng trưởng chủ yếu từ Ấn Độ, Việt Nam và Ecuador đồng thời giá tôm sẽ xuống thấp. Riêng 2 tháng đầu năm 2019, lượng tôm tiêu thụ của FMC đạt 750 tấn, nông sản thành phẩm đạt 125 tấn, doanh số chung theo đó thu về 8,3 triệu USD. So với kế hoạch năm, đâu đó thực hiện được 5% chỉ tiêu doanh thu. Nguồn: FMC.Một vấn đề đáng quan tâm khác, HĐQT Công ty cũng vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ (20%) và ESOP (2%) trong năm 2019 với tổng giá trị 22%/vốn điều lệ, tương đương trên 88 tỷ đồng. Giá phát hành cổ phiếu sẽ được thỏa thuận.Thực phẩm Sao Ta (FMC) ước lãi 200 tỷ đồng năm 2018, dự báo thị trường tôm 2019 khả quan hơn(Việt Nam Gold Digger)