Thủy điện Cần Đơn (SJD) đặt mục tiêu đạt 190 tỷ đồng lợi nhuận năm 2019

Thủy điện Cần Đơn (SJD) đặt mục tiêu đạt 190 tỷ đồng lợi nhuận năm 2019

Vietnam Gold Digger
Thủy điện Cần Đơn (SJD) đặt mục tiêu đạt 190 tỷ đồng lợi nhuận năm 2019

Năm 2019 Thủy điện Cần Đơn dự kiến đạt 424 triệu kWh điện thương phẩm. SJD: Công ty cổ phần Công Nghiệp cao su Miền Nam Giá hiện tại 39.9 Thay đổi  Xem hồ sơ doanh nghiệp TIN MỚI CTCP Thủy điện Cần Đơn (mã chứng khoán SJD) kết thúc năm 2018 với sản lượng điện sản xuất đạt hơn 546,14 triệu kWh, vượt 29% kế hoạch đặt ra. Doanh thu thuần cả năm, số liệu lấy trên BCTC kiểm toán năm 2018, đạt 406,3 tỷ đồng, xấp xỉ bằng cùng kỳ năm 2017. Lợi nhuận trước thuế đạt 215,4 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 191 tỷ đồng, giảm nhẹ so với số lãi 196,4 tỷ đồng đạt được trong năm 2017.Theo báo cáo từ HĐQT công ty, năm 2018 khá thuận lợi về thời tiết, mưa nhiều, nước về hồ đủ phục vụ 2 tổ máy hoạt động liên tục, sản lượng điện sản xuất trong năm vượt kế hoạch.Năm 2019 Thủy điện Cần Đơn dự kiến đạt 424 triệu kWh điện thương phẩm. Doanh thu ước đạt 433,5 tỷ đồng còn lợi nhuận dự kiến đạt 190 tỷ đồng. Phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 23%.Về chính sách tiền lương, theo báo cáo, thu nhập bình quân CBCNV công ty năm 2018 đạt hơn 12,47 triệu đồng/người/tháng, vượt 21% kế hoạch (10,3 triệu đồng/người/tháng).Thủy điện Cần Đơn (SJD): LNST 9 tháng đạt 184 tỷ đồng, vượt 4% kế hoạch năm(Việt Nam Gold Digger)