Biên lợi nhuận sụt giảm, xây dựng Hòa Bình (HBC) báo lãi Q2 giảm 20% so với cùng kỳ năm trước

Biên lợi nhuận sụt giảm, xây dựng Hòa Bình (HBC) báo lãi Q2 giảm 20% so với cùng kỳ năm trước

Vietnam Gold Digger
Biên lợi nhuận sụt giảm, xây dựng Hòa Bình (HBC) báo lãi Q2 giảm 20% so với cùng kỳ năm trước

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận của công ty giảm 22% so với cùng kỳ năm trước dù doanh thu tăng gần 20%. 12-06-2018 Nút thắt năng lực tài chính đang được gỡ, Hòa Bình có thể tiếp tục duy trì đà… HBC: Công ty cổ phần Công Nghiệp cao su Miền Nam Giá hiện tại 39.9 Thay đổi  Xem hồ sơ doanh nghiệp TIN MỚI CTCP Tập đoàn xây dựng Hòa Bình (HBC: HoSE) đã công bố báo cáo tài chính quý 2/2018. Theo đó, doanh thu trong kỳ của công ty đạt 4.734 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vật liệu xây dựng tăng dẫn tới giá vốn hàng bán của công ty tăng mạnh hơn mức tăng của doanh thu. Kết quả là, biên lợi nhuận của công ty sụt giảm, lợi nhuận gộp chỉ đạt 411 tỷ đồng, giảm hơn 3% so với cùng kỳ năm trước.Doanh thu tài chính của công ty giảm nhẹ hơn 3 tỷ đồng, chi phí tài chính tăng gần 4 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng 10 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 16 tỷ đồng. Trong kỳ, Hòa Bình còn ghi nhận khoản lỗ 6,1 tỷ đồng từ công ty liên kết trong khi Q2/2017 công ty ghi nhận khoản lãi 22 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các khoản chi phí và thuế, Hòa Bình thu về 159 tỷ đồng LNST, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước.Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của công ty đạt mức 8.080 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên, do các loại chi phí đều gia tăng dẫn đến LNST thu về chỉ đạt 295 tỷ đồng, giảm 22% so với 6 tháng đầu năm 2017.

Biên lợi nhuận sụt giảm, xây dựng Hòa Bình (HBC) báo lãi Q2 giảm 20% so với cùng kỳ năm trước - Ảnh 1.

Tính đến hết ngày 30/6, tổng tài sản của công ty ở mức 14.000 tỷ đồng, chênh lệch không đáng kể so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn đạt 11.692 tỷ đồng, không thay đổi so với đầu năm nhưng tiền và các khoản tương đương tiền giảm 180 tỷ đồng, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm hơn 400 tỷ đồng, phần người bán trả trước giảm khoảng 360 tỷ đồng trong khi khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng hơn 900 tỷ đồng so với đầu năm. Hàng tồn kho cũng tăng khoảng 160 tỷ đồng so với đầu năm.Nợ phải trả của công ty đạt 11.381 tỷ đồng, giảm 150 tỷ đồng so với đầu năm và chiếm 85% tổng tài sản. Đáng chú ý, khoản mục người mua trả tiền trước giảm 152 tỷ đồng so với đầu năm nhưng vay nợ ngắn hạn lại tăng hơn 300 tỷ đồng so với đầu năm.(Việt Nam Gold Digger)