VPBank: Lấy ý kiến về việc giữ lại lợi nhuận để bổ sung vốn cho hoạt động

VPBank: Lấy ý kiến về việc giữ lại lợi nhuận để bổ sung vốn cho hoạt động

Vietnam Gold Digger
VPBank: Lấy ý kiến về việc giữ lại lợi nhuận để bổ sung vốn cho hoạt động

Ngân hàng VPBank vừa phát hành phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc giữ lại lợi nhuận chưa phân phối năm 2018 sau khi trích quỹ hơn 3.431 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động của Ngân hàng. 24-02-2019 VPBank được dự báo lãi hơn 10.000 tỷ trong năm 201921-01-2019 Lãi kỷ lục nhưng VPBank vẫn chưa hoàn thành kế hoạch, thu nhập bình quân của…18-01-2019 VPBank nối tiếp các ngân hàng báo lãi kỷ lục, đạt gần 9.200 tỷ đồng trong năm… VPB: Công ty cổ phần Công Nghiệp cao su Miền Nam Giá hiện tại 39.9 Thay đổi  Xem hồ sơ doanh nghiệp TIN MỚI Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – VPBank (mã VPB) vừa phát hành phiếu lấy ý của cổ đông VPBank về 2 nội dung: thông qua báo cáo tài chính 2018 hợp nhất và riêng lẻ đã được kiểm toán bởi E&Y Việt Nam, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.Theo đó, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của VPBank năm 2018 là gần 7.355,6 tỷ đồng. VPBank sẽ trích lập các quỹ hơn 3.924 tỷ đồng. Lợi nhuận chưa phân phối năm 2018 sau khi trích các quỹ còn 3.431 tỷ đồng.VPBank xin ý kiến cổ đông thông qua tổng lợi nhuận chưa phân phối của năm 2018 sau khi trích các quỹ hơn 3.431 tỷ đồng nêu trên sẽ được giữ lại toàn bộ nhằm mục đích bổ sung vốn cho hoạt động của VPBank.Theo dự thảo nghị quyết, nội dung trên sẽ có hiệu lực từ ngày 11/03/2019.Trước đó, Báo cáo của Công ty Chứng khoán SSI nhận định, năm 2018, VPBank đã xóa 10.676 tỷ đồng nợ xấu và dự đoán VPBank sẽ đạt lợi nhuận trước thuế năm 2019 tăng 10,5%.Theo SSI, dù VPBank đã mạnh tay xóa nợ nhưng nợ xấu của VPBank vẫn tăng. Năm 2018 tỷ lệ nợ xấu hợp nhất của VPBank vẫn gia tăng ở mức 3,21%, cao hơn so với mức 2,89% năm 2017, trong đó, ngân hàng mẹ nợ xấu là 2,41% so với 2,33% năm 2017 và tại FE Credit là 5,98% tại so với 5% năm 2017.VPBank được dự báo lãi hơn 10.000 tỷ trong năm 2019(Việt Nam Gold Digger)