Vượt 150% kế hoạch lợi nhuận cả năm, Dược phẩm Trung ương 3 tạm ứng tiếp cổ tức tỷ lệ 50% bằng tiền

Vượt 150% kế hoạch lợi nhuận cả năm, Dược phẩm Trung ương 3 tạm ứng tiếp cổ tức tỷ lệ 50% bằng tiền

Vietnam Gold Digger
Vượt 150% kế hoạch lợi nhuận cả năm, Dược phẩm Trung ương 3 tạm ứng tiếp cổ tức tỷ lệ 50% bằng tiền

Trước đó Dược phẩm Trung Ương 3 đã tạm ứng 30% cổ tức bằng tiền cho năm 2018. DP3: Công ty cổ phần Công Nghiệp cao su Miền Nam Giá hiện tại 39.9 Thay đổi  Xem hồ sơ doanh nghiệp TIN MỚI Ngày 6/5 CTCP Dược phẩm Trung Ương 3 (mã chứng khoán DP3) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền tỷ lệ 50%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 5.000 đồng. Thời gian thanh toán vào 2/6/2019.Trước đó tháng 10/2018 Dược phẩm Trung Ương 3 đã chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 cũng bằng tiền tỷ lệ 30%. Tính cả đợt này cổ đông công ty sẽ nhận tổng cộng 80% cổ tức cho năm 2018.Năm 2018 Dược phẩm Trung Ương 3 bất ngờ đạt trên 101 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, gấp 2,1 lần cùng kỳ và vượt 150% so với kế hoạch đặt ra. Lợi nhuận sau thuế cũng đạt trên 80 tỷ đồng với EPS đạt 10.951 đồng/cổ phiếu.Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019. Thời gian họp dự kiến vào 24/5/2019.Vượt 65% chỉ tiêu lợi nhuận năm sau 6 tháng, Dược phẩm Trung Ương 3 tạm ứng cổ tức 30% bằng tiền(Việt Nam Gold Digger)