DPM hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận năm 2018, đạt 465 tỷ đồng LNTT trong 6 tháng đầu năm

Vietnam Gold Digger
DPM hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận năm 2018, đạt 465 tỷ đồng LNTT trong 6 tháng đầu năm

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (mã DPM) vừa công bố báo cáo tài chính Q2/2018 trước kiểm toán và kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018, tổng doanh thu ước đạt 4.841 tỷ đồng, đạt 56% kế hoạch năm, tăng 9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 465 tỷ đồng, hoàn thành 105% kế hoạch năm. TIN MỚI Nhà máy Đạm Phú Mỹ vận hành tối đa công suất kịp thời cung ứng nhu cầu phân bón tại các vùng miền trọng điểm trên cả nước. Trong khi đó, Dự án nâng công suất Xưởng NH3 đã được nghiệm thu và chính thức hoạt động ổn định. Nhà máy NPK công nghệ hóa học do PVFCCo đầu tư đã cơ bản hoàn thành giai đoạn chạy thử và chuẩn bị được đưa vào vận hành thương mại trong Quý 3/2018. Sản lượng sản xuất của Nhà máy Đạm Phú Mỹ trong 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt 426.554 tấn, hoàn thành 106% kế hoạch 6 tháng đầu năm và 53% kế hoạch năm. Lượng tiêu thụ Urea Phú Mỹ trong 6 tháng đầu năm ước đạt 437.028 tấn, hoàn thành 53% kế hoạch năm. Sản lượng kinh doanh hàng phân bón khác ước đạt 195 ngàn tấn, đạt 151% kế hoạch 6 tháng và hoàn thành 87% kế hoạch năm. Đặc biệt, dù mới trong giai đoạn chạy thử, nhưng sản phẩm NPK Phú Mỹ của nhà máy NPK công nghệ hóa học đã đạt các tiêu chuẩn thương mại để sản xuất và đưa ra thị trường được khoảng 22.000 tấn, bước đầu đóng góp vào doanh thu và lợi nhuận của Tổng công ty. Mảng hóa chất cũng đạt kết quả khả quan, trong đó sản lượng kinh doanh NH3 tăng mạnh, đạt 21.008 tấn, tăng 235% so với cùng kỳ và hoàn thành 37% kế hoạch năm do PVFCCo đã chính thức vận hành dây chuyền nâng công suất Xưởng NH3 từ đầu năm 2018. Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm 2018, PVFCCo đã tiêu thụ được hơn 27 ngàn tấn sản phẩm hóa chất khác bao gồm UFC85, CO2 và hóa phẩm dầu khí. Theo DPM, trong nửa đầu năm 2018 thị trường phân bón trong nước diễn biến tích cực tuy nhiên vẫn còn không ít khó khăn thách thức, đặc biệt là hàng hóa nhập khẩu giá rẻ với số lượng lớn đã làm tăng áp lực cạnh tranh trên thị trường. Theo Bản tin NĐT Quý 3/2018, DPM cho biết trong 6 tháng cuối năm, công ty dự kiến sẽ tiếp tục đẩy mạnh nguồn hàng ra thị trường, với sản lượng tiêu thụ các mặt hàng phân bón trong 6 tháng cuối năm khoảng 570 ngàn ngàn tấn, trong đó Đạm Phú Mỹ khoảng 400 ngàn tấn, NPK Phú Mỹ 75 ngàn tấn. Sản lượng các mặt hàng hóa chất phấn đấu đạt 60 ngàn tấn. Tổng doanh thu 6 tháng cuối năm dự kiến đạt 4.113 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 211 tỷ đồng. Chỉ tiêu lợi nhuận 6 tháng cuối năm ước đạt thấp hơn 6 tháng đầu năm do dự án NPK bắt đầu được tính khấu hao sau khi chính thức nghiệm thu và vận hành và thị trường cũng đã bước qua vụ tiêu thụ phân bón lớn nhất trong năm là vụ Hè Thu/mùa mưa. Với dự báo trên, tổng doanh thu năm 2018 của PVFCCo dự kiến đạt khoảng 8.954 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế ước đạt 676 tỷ đồng, vượt 4,4% và 53% so với các chỉ tiêu được ĐHCĐ thông qua. Trong thông điệp gửi nhà đầu tư, Ban lãnh đạo DPM cam kết tiếp tục nỗ lực triển khai các giải pháp quản trị doanh nghiệp, kiên quyết xem xét cắt giảm chi phí nhằm tăng lợi nhuận, trả cổ tức cao cho cổ đông và tùy theo những diễn biến thuận lợi để điều chỉnh kế hoạch theo hướng tích cực.(Việt Nam Gold Digger)