Hợp đồng thi công trở lại, PV Coating (PVB) hoàn thành 98% kế hoạch lợi nhuận năm chỉ sau 6 tháng

(Vietnam Gold Digger)
Hợp đồng thi công trở lại, PV Coating (PVB) hoàn thành 98% kế hoạch lợi nhuận năm chỉ sau 6 tháng

Một điểm đáng chú ý, PVB không còn ghi nhận lợi nhuận bất thường từ hoàn nhập như mọi năm nhưng vẫn đạt kết quả tăng trưởng tích cực. 25-04-2018 PVB báo lãi quý 1/2018 đạt 18,1 tỷ đồng , tăng trưởng mạnh so với mức lỗ 5,6 ở…24-01-2018 Ghi nhận lợi nhuận bất thường, Bọc ống dầu khí (PVB) bất ngờ báo lãi hơn 55 tỷ…23-10-2017 PVB tiếp tục thoát lỗ nhờ hoàn nhập dự phòng, lợi nhuận 9 tháng vượt xa kế… PVB: Công ty cổ phần Công Nghiệp cao su Miền Nam Giá hiện tại 39.9 Thay đổi  Xem hồ sơ doanh nghiệp TIN MỚI CTCP Bọc ống dầu khí Việt Nam – PV Coating (PVB) công bố báo cáo tài chính quý 2/2018 với doanh thu thuần 68,4 tỷ đồng, tăng mạnh 4,4 lần so với cùng kỳ năm trước. PVB cho biết trong quý vừa qua, công ty đã ký được các hợp đồng thi công bọc ống, qua đó giúp cải thiện đáng kể doanh thu.Giá vốn hàng bán trong kỳ chiếm 45,8 tỷ đồng khiến lãi gộp PVB còn 22,5 tỷ đồng. Đây là con số rất tích cực khi mà cùng kỳ năm trước, giá vốn hàng bán PVB cao hơn doanh thu khiến lãi gộp âm 2,6 tỷ đồng. Các chi phí phát sinh trong kỳ của PVB là không đáng kể. Nổi bật nhất là chi phí quản lý tăng 95% lên 11,5 tỷ đồng. Trong quý 2/2018, PVB không còn ghi nhận khoản lợi nhuận khác bất thường, khiến công ty lỗ 0,3 tỷ đồng từ hoạt động khác. Trong những năm trước, mặc dù hoạt động kinh doanh PVB gặp nhiều khó khăn bởi giá dầu giảm nhưng công ty vẫn thoát lỗ nhờ lợi nhuận khác (chủ yếu là hoàn nhập dự phòng bảo hành công trình). Sau khi trừ đi các chi phí phát sinh trong kỳ, PVB báo lãi sau thuế trong quý 2, tăng trưởng 52% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, PVB đạt doanh thu 136,5 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần; Lợi nhuận sau thuế 27,3 tỷ đồng, vượt xa con số 0,4 tỷ đồng cùng kỳ 2017. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) 6 tháng đầu năm đạt 1.262 đồng. Năm 2018, PVB đặt kế hoạch lãi sau thuế 28 tỷ đồng. Với kết quả thực hiện, công ty đã hoàn thành tới 98% chỉ tiêu đề ra chỉ sau 6 tháng.Chi tiết báo cáo(Việt Nam Gold Digger)