Thủy điện Sê San 4A (S4A) báo lãi vượt 90% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm

Vietnam Gold Digger
Thủy điện Sê San 4A (S4A) báo lãi vượt 90% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm Lũy kế cả năm 2017 Thủy điện Sê San 4A đạt hơn 134 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gần gấp đôi cùng kỳ năm 2016 và vượt 90% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm. S4A: Công ty cổ phần Công Nghiệp cao su Miền Nam Giá hiện tại 39.9 Thay đổi  Xem hồ sơ doanh nghiệp TIN MỚI CTCP Thủy điện Sê San 4A (mã chứng khoán S4A) đã có báo cáo tài chính quý 4/2017 – đây cũng là một trong những doanh nghiệp đầu tiên công bố báo cáo tài chính quý 4.Tính riêng quý 4, doanh thu đạt 72,32 tỷ đồng, giảm đến 27% so với cùng kỳ năm 2016. Nguyên nhân, theo phía doanh nghiệp giải trình là do điều kiện thời tiết không thuận lợi, nên cả doanh thu và lợi nhuận đều giảm mạnh.Doanh thu giảm sâu trong khi giá vốn bỏ ra hầu như không giảm, nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn 46,76 tỷ đồng, giảm 34% so với quý 4/2016.Doanh thu tài chính xấp xỉ bằng cùng kỳ năm ngoái, trong khi chi phí tài chính giảm sâu hơn 1 nửa, còn 12,35 tỷ đồng – đây chủ yếu là chi phí lãi vay. Tính đến hết năm 2017 tổng nợ phải trả còn 708 tỷ đồng, giảm 110 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó vay nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn giảm được 70 tỷ đồng.Bên cạnh đó, quý 4 năm nay Thủy điện Sê San 4A ghi nhận hơn 2,7 tỷ đồng vào lợi nhuận khác, trong khi cùng kỳ ghi âm gần 1 tỷ đồng.Những yếu tố đó dẫn đến kết quả quý 4 công ty báo lãi sau thuế 34,33 tỷ đồng, giảm 20% so với quý 4/2016.Nhờ kết quả kinh doanh tốt những quý đầu năm nên lũy kế cả năm 2017 doanh thu công ty đạt 286 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2016; Lợi nhuận sau thuế đạt 134,2 tỷ đồng, gần gấp đôi lợi nhuận đạt được trong năm 2016.Năm 2017 Thủy điện Sê San 4A đặt mục tiêu đạt 278,21 tỷ đồng doanh thu và 70,74 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả đạt được công ty đã hoàn thành vượt 3% kế hoạch doanh thu cả năm và vượt đến 90% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó.Thời tiết thuận lợi, Thủy điện Sê San 4A lãi 50 tỷ đồng trong quý 3, tăng 72 so với cùng kỳ(Việt Nam Gold Digger)