Becamex IJC đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2018 đạt 210 tỷ đồng, tăng trưởng 17% so với năm 2017

Vietnam Gold Digger
Becamex IJC đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2018 đạt 210 tỷ đồng, tăng trưởng 17% so với năm 2017 Năm 2017 Becamex IJC lãi sau thuế 179 tỷ đồng, vượt 2% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm. IJC: Công ty cổ phần Công Nghiệp cao su Miền Nam Giá hiện tại 39.9 Thay đổi  Xem hồ sơ doanh nghiệp TIN MỚI CTCP Phát triển Hạ tầng kỹ thuật (Becamex IJC) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2017; kế hoạch kinh doanh năm 2018 và tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV Thương mại Becamex.Kết quả kinh doanh năm 2017Theo báo cáo, năm 2017 Becamex IJC đạt khoảng 1.028 tỷ đồng tổng doanh thu, vượt 18% kế hoạch doanh thu cả năm (869 tỷ đồng); Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 179 tỷ đồng, vượt 2% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó (175 tỷ đồng).Với kết quả đạt được, Becamex IJC cũng dự kiến chia cổ tức năm 2017 tỷ lệ 10%/VĐL như kế hoạch.Trước đó Becamex IJC đã có BCTC hợp nhất quý 3/2017 với kết quả lũy kế 9 tháng đầu năm 2017 doanh thu đạt 648 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế thu về gần 143 tỷ đồng, trong đó riêng quý 3 lãi sau thuế 33 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ năm trước đó.Kế hoạch kinh doanh năm 2018Becamex IJC cũng đặt mục tiêu năm 2018 đạt 1.011 tỷ đồng doanh thu, giảm 2% so với doanh thu thực hiện được năm 2017. Trong đó riêng doanh thu kinh doanh bất động sản ước đạt 394 tỷ đồng, doanh thu từ hoạt động thu phí ước đạt 262 tỷ đồng, doanh thu từ xây dựng, thi công hạ tầng ước đạt 150 tỷ đồng, còn lại là doanh thu từ các hoạt động khác.Năm 2018 Becamex IJC cũng đặt mục tiêu lãi sau thuế 210 tỷ đồng, mục tiêu tăng trưởng 17% so với lợi nhuận đạt được năm 2017.Tăng vốn tại công ty conNgoài ra HĐQT công ty cũng thống nhất tăng vốn tại công ty con – Công ty TNHHMTV Thương mại Becamex từ 6 tỷ đồng lên thành 20 tỷ đồng nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh. Nguồn vốn đầu tư thêm từ quỹ đầu tư và phát triển của Công ty TNHH MTV Thương mại Becamex.Becamex IJC báo lãi quý II tăng mạnh so với cùng kỳ, 6 tháng hoàn thành 63 kế hoạch lợi nhuận cả năm(Việt Nam Gold Digger)