DRL vượt 51% chỉ tiêu lợi nhuận được giao trong năm 2017

Vietnam Gold Digger
DRL vượt 51% chỉ tiêu lợi nhuận được giao trong năm 2017

Năm 2017 cổ đông công ty cũng đã được nhận tạm ứng 40% cổ tức bằng tiền trong 2 đợt. DRL: Công ty cổ phần Công Nghiệp cao su Miền Nam Giá hiện tại 39.9 Thay đổi  Xem hồ sơ doanh nghiệp TIN MỚI CTCP Thủy điện – điện lực 3 (mã chứng khoán DRL) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về kết quả thực hiện năm 2017.Theo báo cáo, năm 2017 công ty đạt 96,44 triệu kWh điện, vượt 38% kế hoạch cả năm; tổng doanh thu đạt 102,51 tỷ đồng, hoàn thành vượt 35% kế hoạch doanh thu được giao; lợi nhuận sau thuế thu về 61,25 tỷ đồng, vượt 51% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó.Cùng với đó, HĐQT công ty cũng xác định các nội dung trong Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2017 đã được thực hiện và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao. HĐQT cũng dự kiến sẽ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 vào khoảng cuối tháng 4/2018.Trước đó ngày khi có báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 với thành tích vượt 21% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm, DRL đã quết định chi tạm ứng cổ tức tiếp đợt 2/2017 cho cổ đông tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng.Trước đó không lâu cổ đông công ty đã nhận tạm ứng 20% cổ tức bằng tiền đợt 1/2017. Như vậy tính đến nay cổ đông đã nhận 40% cổ tức bằn tiền cho riêng năm 2017.Vượt 21 chỉ tiêu lợi nhuận cả năm sau 9 tháng, DRL trả tiếp 20% cổ tức bằng tiền đợt 2/2017(Việt Nam Gold Digger)