Xuất khẩu tăng mạnh: Phần lớn lợi nhuận vào túi doanh nghiệp FDI

Vietnam Gold Digger
Xuất khẩu tăng mạnh: Phần lớn lợi nhuận vào túi doanh nghiệp FDI Cần có giải pháp để các doanh nghiệp trong nước liên kết, tham dự vào chuỗi sản xuất của doanh nghiệp FDI. 23-12-2017 Vốn FDI vào Việt Nam năm 2017 đạt gần 36 tỷ USD, cao nhất từ 200917-12-2017 Chuyện dài sau kỷ lục thu hút FDI TIN MỚI Thu hút FDI: Đến lúc ràng buộc chặt chẽ về chuyển giao công nghệ(Việt Nam Gold Digger)