(Việt Nam Gold Digger) Vinaconex dự kiến chia cổ tức 12% trong năm 2019

Vietnam Gold Digger
Ngày 28.6, Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex – mã chứng khoán VCG) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. Ông Đào Ngọc Thanh trả lời câu hỏi của các cổ đông tại đại hội /// Ảnh CTVÔng Đào Ngọc Thanh trả lời câu hỏi của các cổ đông tại đại hội – Ảnh CTVÔng Đào Ngọc Thanh trả lời câu hỏi của các cổ đông tại đại hộiẢnh CTVTại đại hội, cổ đông là Công ty Star Invest (nắm giữ 7,6% cổ phần) đề xuất bổ sung vào chương trình báo cáo của HĐQT về những sửa đổi trong quy chế tài chính và quy chế hoạt động của HĐQT, bởi theo quy chế hiện tại, Chủ tịch HĐQT được phép phê duyệt các khoản tương đương 10% tổng giá trị tài sản của Tổng Công ty, Tổng giám đốc được quyết định các khoản tối đa 5% giá trị tài sản.Cổ đông Star Invest đặt vấn đề liệu quy định như vậy có trao quyền quá lớn cho chủ tịch và tổng giám đốc, thể hiện ý định thâu tóm của An Quý Hưng (nắm giữ 57,7% cổ phần) với Vinaconex không. Vinaconex dự kiến chia cổ tức 12% trong năm 2019 - ảnh 1 Cổ đông bỏ phiếu tại đại hội đồng cổ đông Vinaconex Ảnh: CTV Ngoài ra, cổ đông công ty này cũng yêu cầu bổ sung báo cáo Ban kiểm sát trong việc giám sát hoạt động của HĐQT về tổng số tiền tạm ứng cho các tổ chức, cá nhân, và đặt vấn đề liệu có rủi ro với doanh nghiệp? Cổ đông này đề nghị lãnh đạo báo cáo các biến động nhân sự của Vinaconex, tại các công ty con, công ty liên kết. Tuy nhiên, đề xuất bổ sung này của cổ đông Star Invest không được đại hội cổ đông thông qua (đồng ý 31,52%; không đồng ý 67,8%; 0,3% không có ý kiến).Dự kiến chia cổ tức 12% năm 2019Đại hội cổ đông thường niên của Vinaconex đã thông qua một số nội dung về Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2019; Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; thay đổi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của Tổng Công ty…Trong đó, đáng chú ý, về kế hoạch sản xuất, kinh doanh 2019, Vinaconex phấn đấu công ty mẹ đạt tổng doanh thu, lợi nhuận sau thuế lần lượt là 3.600 tỉ đồng và 650 tỉ đồng; bằng 115% và 110% so với thực hiện năm 2018; tỉ lệ cổ tức 12% và bằng 100% kế hoạch năm 2018. Hợp nhất toàn Tổng Công ty, các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt lần lượt là 10.100 tỉ đồng và 743 tỉ đồng; bằng 100,2% và 116% so với thực hiện năm 2018. Vinaconex dự kiến chia cổ tức 12% trong năm 2019 - ảnh 2 Đại hội đồng cổ đông Vinaconex thu hút quan tâm của nhiều cổ đông Ảnh CTV Về đầu tư và kinh doanh bất động sản, sẽ tiếp tục mở bán và bàn giao nốt các căn hộ tại dự án 2B Vinata, dự án Bohemia và dự án 97 – 99 Láng Hạ, tiếp tục triển khai xây dựng Khu đô thị mới Splendora trở thành khu đô thị kiểu mẫu xanh – sạch – đẹp – hiện đại phía tây Hà Nội…Vinaconex cũng tiết lộ giải pháp hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2019 là tăng cường quản lý chi phí, tái cơ cấu hoạt động, thành lập các công ty mới có chức năng ngành nghề kinh doanh phù hợp với lộ trình phát triển của Tổng Công ty. Về giải pháp tài chính, năm 2019, Vinaconex dự kiến sẽ thu xếp nguồn vốn khoảng 3.000 – 5.000 tỉ đồng để đầu tư các dự án cũ và mới và bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho doanh nghiệp thông qua hình thức vay tín dụng và phát hành trái phiếu doanh nghiệp.(Việt Nam Gold Digger)