(Việt Nam Gold Digger) SeABank đạt lợi nhuận trước thuế gần 754 tỉ đồng 6 tháng đầu năm 2020 | Ngân hàng | Thanh Niên

Vietnam Gold Digger
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020, lợi nhuận riêng lẻ trước thuế đạt 753,8 tỉ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ 2019 và hoàn thành hơn 50% kế hoạch. SeABank đạt lợi nhuận trước thuế gần 754 tỉ đồng 6 tháng đầu năm 2020Theo đó, kết thúc 6 tháng đầu năm 2020, SeABank vẫn hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra với lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt 753,8 tỉ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ năm 2019. Các chỉ số kinh doanh khác đều tăng so với cùng kỳ năm 2019: Tổng tài sản 162.112 tỉ đồng, tăng 8,5%; Tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá đạt 110.183 tỉ đồng, tăng 7,7%; cho vay khách hàng đạt 98.043 tỉ đồng, tăng 11,2%, thu phí dịch vụ thuần đạt 144 tỉ đồng tăng 1,1%. Bên cạnh đó, tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,23%, đảm bảo thấp hơn mức quy định của Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ thu thuần ngoài lãi (Noii) của SeABank cũng tăng trưởng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2019 ở mức là 34%.Cũng trong nửa đầu năm 2020, SeABank đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận tăng vốn điều lệ từ 9.369 tỉ đồng lên 12.088 tỉ đồng, được Moody’s – một trong 3 tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín thế giới công bố giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm dài hạn mức B1 trong năm 2020. Đặc biệt, ngân hàng đã hoàn thành tuân thủ cả 3 trụ cột Basel 2 trước thời hạn.(Việt Nam Gold Digger)