(Việt Nam Gold Digger) Lợi nhuận trước thuế quý 3/2020 Nam A Bank tăng hơn 42%

Vietnam Gold Digger
Kết thúc quý 3/2020, các chỉ tiêu kinh doanh quan trọng của Nam A Bank tiếp tục tăng trưởng khả quan, đặc biệt các chỉ tiêu như tổng tài sản, huy động vốn thị trường… đã chạm mốc kế hoạch của toàn năm 2020. Khách hàng giao dịch tại Nam A BankKhách hàng giao dịch tại Nam A BankKhách hàng giao dịch tại Nam A BankTheo báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất của Nam A Bank, quý 3/2020, thu nhập lãi thuần đạt 691,029 tỉ đồng (tăng gần 44% so với cùng kỳ năm 2019), cùng đó hoạt động dịch vụ và ngoại hối có mức tăng trưởng khởi sắc như: thu thuần dịch vụ đạt 26,149 tỉ đồng (tăng 38% so với cùng kỳ) và thu thuần kinh doanh ngoại hối đạt 14,119 tỉ đồng (tăng đến 93% so với cùng kỳ). Qua đó đưa tổng thu nhập thuần đạt 732,601 tỉ đồng (tăng đến 51% so với cùng kỳ quý 3 năm trước), đó là nguyên nhân chính yếu giúp lợi nhuận trước thuế quý 3/2020 của Nam A Bank đạt đến 186,839 tỉ đồng (tăng 42,64% so với cùng kỳ năm 2019).Một số chỉ tiêu quy mô trọng yếu của Nam A Bank đạt mức tăng trưởng rất tốt trong 9 tháng đầu năm, và có mức tăng trưởng vượt bậc so với mức tăng của ngành, qua đó giúp Nam A Bank hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng quy mô cả năm 2020 chỉ sau 9 tháng đầu năm, cụ thể: Tổng tài sản đạt gần 120.000 tỉ đồng (tăng 26,2% so với đầu năm và hoàn thành 103% kế hoạch cả năm), huy động vốn và phát hành giấy tờ có giá đạt gần 100.000 tỉ đồng (tăng 32% so với đầu năm và hoàn thành đến 108% kế hoạch cả năm), dư nợ cho vay đạt hơn 86.000 tỉ đồng (tăng 27,3% so với đầu năm và hoàn thành đến 105% kế hoạch cả năm).(Việt Nam Gold Digger)