(Việt Nam Gold Digger) Lợi nhuận gộp của Viettel Global tăng kỷ lục

Vietnam Gold Digger
Tổng CTCP Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global – Upcom: VGI) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3 và 9 tháng đầu năm, với tỷ suất lợi nhuận gộp quý 3 thiết lập mức kỷ lục 38,7%. Lợi nhuận gộp của Viettel Global tăng kỷ lụcDoanh thu quý 3 của Viettel Global đạt 4.531 tỉ đồng, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp tăng vọt 25% từ 1.339 tỉ lên 1.755 tỉ đồng do giá vốn của dịch vụ cung cấp giảm đáng kể.Tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu đang được cải thiện rõ rệt trong những quý gần đây và thiết lập mức kỷ lục 38,7% trong quý vừa qua.Giá vốn của Viettel Global giảm mạnh nhờ công ty tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi là viễn thông, tăng ARPU (doanh thu trung bình trên mỗi thuê bao), giảm bớt các hoạt động mua bán thiết bị có tỷ suất lợi nhuận thấp.Cùng với lợi nhuận từ công ty liên kết tăng 732 tỉ đồng so với cùng kỳ, Viettel Global đạt 378 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý 3 – tăng 527 tỉ đồng so với cùng kỳ.Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của Viettel Global giảm nhẹ so với cùng kỳ xuống xấp xỉ 12.400 tỉ đồng nhưng lãi gộp tăng thêm hơn 1.000 tỉ đồng, từ 3.452 tỉ lên 4.524 tỉ đồng.Một nửa doanh thu của Viettel Global hiện đến từ khu vực Đông Nam Á, đạt xấp xỉ 6.400 tỉ đồng trong 9 tháng đầu năm, tăng 24% so với cùng kỳ. Phần còn lại đến từ thị trường châu Phi (4.200 tỉ) và Mỹ Latin (1.600 tỉ).(Việt Nam Gold Digger)