(Việt Nam Gold Digger) Lợi nhuận HDBank tăng 51%

Vietnam Gold Digger
Ngày 30.10, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) công bố kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2019 với lợi nhuận trước thuế tăng mạnh 51%, lên 3.448 tỉ đồng. HDBank báo lãi trên 3.440 tỉ đồng /// VTHDBank báo lãi trên 3.440 tỉ đồng – VTHDBank báo lãi trên 3.440 tỉ đồngVTQuý 3 là quý có kết quả hoạt động tốt nhất từ trước đến nay của nhà băng này. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế của HDBank đạt 1.238 tỉ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ năm ngoái; tổng thu nhập hoạt động đạt 2.871 tỉ đồng, tăng 36%, trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 2.505 tỉ đồng, tăng 42%. Lãi thuần từ dịch vụ đóng góp 149 tỉ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái. HDBank kiểm soát chi phí hoạt động, chỉ tăng 12%. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng ở mức thấp nhờ chất lượng tài sản cao, với tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ chỉ 1,1%; tỷ lệ nợ xấu hợp nhất, bao gồm mảng tài chính tiêu dùng là 1,5%, đây là mức nợ xấu thấp được HDBank kiểm soát tốt trong nhiều năm qua.Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 3.448 tỉ đồng, tăng 20% so với năm 2018, đạt cao nhất từ trước đến nay. Tổng thu nhập hoạt động vượt 8.044 tỉ đồng, tăng 19%, trong đó thu nhập lãi thuần đóng góp 6.859 tỉ đồng, tăng 25%. Lãi thuần từ dịch vụ vượt 435 tỉ đồng, tăng 28% so với 9 tháng đầu năm 2018. HDBank thuộc top các ngân hàng niêm yết có tỷ suất sinh lời cao như chỉ tiêu tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ suất sinh lời trên tài sản đạt lần lượt 20,2% và 1,7%, biên lãi thuần (NIM) tăng mạnh lên mức 4,6% từ mức 4,3% của quý 2. Tổng tài sản của HDBank tính đến 30.9 đạt 217.245 tỉ đồng; tổng huy động đạt 193.142 tỉ đồng; dư nợ cấp tín dụng đạt 146.478 tỉ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước. Quy mô vốn chủ sở hữu của HDBank đạt 19.594 tỉ đồng, tăng 16%; hệ số an toàn vốn (CAR) theo Basel II của HDBank đạt 11%.HDBank đẩy mạnh các mảng bán lẻ và SME tiếp tục là động lực tăng trưởng chính. Đặc biệt, HDBank đang tích cực triển khai tín dụng xanh, hỗ trợ phát triển các dự án năng lượng tái tạo và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như dành khoảng 10.000 tỉ đồng tài trợ cho các dự án điện mặt trời thương mại và điện mặt trời áp mái tại Việt Nam với tổng quy mô dự án đạt 725 MWp.(Việt Nam Gold Digger)