(Việt Nam Gold Digger) Ngành lạnh giúp lợi nhuận Kido tăng gấp đôi sau 9 tháng

Vietnam Gold Digger
Hôm nay 19.10, Tập đoàn Kido (KDC) công bố kết quả kinh doanh quý 3/2019 với mức tăng trưởng cao. Ngành lạnh tăng trưởng giúp Kido đạt lợi nhuận gấp đôi /// KDCNgành lạnh tăng trưởng giúp Kido đạt lợi nhuận gấp đôi – KDCNgành lạnh tăng trưởng giúp Kido đạt lợi nhuận gấp đôiKDCTheo đó, doanh thu thuần quý 3/2019 đạt 1.854 tỉ đồng, giảm nhẹ 4% so với cùng kỳ năm trước do doanh thu ngành dầu sụt giảm. Tuy nhiên lợi nhuận gộp quý 3/2019 của Kido tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước do lợi nhuận từ ngành kem và dầu ăn gia tăng. Lũy kế sau 9 tháng năm 2019, Kido đạt doanh thu thuần hơn 5.000 tỉ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước nhưng lợi nhuận trước thuế tăng gấp đôi với 226 tỉ đồng. Như vậy tập đoàn này đã hoàn thành 75% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2019. Trong đó, lợi nhuận từ ngành lạnh tăng trưởng mạnh mẽ đóng góp lớn vào kết quả này. Cụ thể tại Công ty cổ phần đông lạnh Kido (KDF), sau 9 tháng doanh thu thuần tăng 12% so với cùng kỳ năm 2018 chủ yếu do công ty tái cấu trúc bộ phận bán hàng, tập trung phát triển khách hàng và các sản phẩm kem cốt lõi, sản phẩm mới. Bên cạnh đó, xu hướng tiêu dùng tăng nhanh tại các kênh hiện đại (minimart) giúp KDF mở rộng kênh phân phối… Điều đó đưa lại mức lợi nhuận trước thuế của 9 tháng năm 2019 tại KDF đạt 180 tỉ đồng, vượt 238% so với cùng kỳ năm 2018 và vượt 20% kế hoạch cả năm 2019.Hay tại Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC), doanh thu thuần sau 9 tháng đạt hơn 2.724 tỉ đồng, giảm 15,2% nhưng lợi nhuận trước thuế đạt hơn 101,4 tỉ đồng, tăng 47,4% so với cùng kỳ năm 2018. Ban lãnh đạo công ty cho biết doanh thu sụt giảm vì sự cạnh tranh khốc liệt tại phân khúc dầu phổ thông và dầu xá. Nhưng nhờ công ty cơ cấu sản phẩm hợp lý, kiểm soát chi phí tốt hơn nên hiệu quả hoạt động cao hơn.Trong số các công ty con được hợp nhất vào báo cáo của Kido, Công ty công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (Vocarimex) quý 3 năm nay sụt giảm mạnh 52,69% về doanh thu xuống còn 517 tỉ đồng và lợi nhuận gộp bị lỗ 260 triệu đồng khi giá vốn tăng cao (hàng tồn kho giá cao). Dù vậy lợi nhuận trước thuế quý 3/2019 của Vocarimex vẫn đạt 37 tỉ đồng. Lũy kế sau 9 tháng, Vocarimex đạt lợi nhuận trước thuế 136 tỉ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ năm 2018…(Việt Nam Gold Digger)