(Việt Nam Gold Digger) Masan nửa năm 2019 lợi nhuận tăng 20%

Vietnam Gold Digger
Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) vừa công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2019. Masan nửa năm 2019 lợi nhuận tăng 20%Theo đó, lợi nhuận các lĩnh vực kinh doanh chính của Masan Group tăng 37% trong quý 2.2019 và 20% trong nửa đầu năm 2019, đầu tư vào các ngành tăng trưởng trụ cột mang lại hiệu quả trong 12 tháng tới. Kết quả kinh doanh thể hiện lợi nhuận thuần phân bổ cho cổ đông tăng 20,5%, từ 1.562 tỉ đồng lợi nhuận ở mảng kinh doanh chính trong nửa đầu năm 2018 lên 1.882 tỉ đồng trong nửa đầu năm 2019. Biên lợi nhuận thuần Phân bổ cho cổ đông đạt 10,8% trong nửa đầu 2019, tăng 186 điểm cơ bản (“bps”). Lợi nhuận tăng nhờ chi phí tài chính giảm 30,9% còn 1.086 tỉ đồng và lợi ích của cổ đông thiểu số giảm 19,9% còn 310 tỉ đồng. Các nỗ lực giảm nợ đã mang lại lợi nhuận cho cổ đông, với tỷ lệ tăng trưởng EPS cốt lõi ở mức 20%, cho phép Masan tập trung vào chiến lược tăng trưởng trung hạn: cao cấp hóa ngành thực phẩm, xây dựng chiến lược tổng thể cho ngành đồ uống và tăng tốc ngành thịt. Đối với Masan Consumer Holdings: dự kiến doanh thu tăng trưởng hơn 20% trong năm 2019 khi danh mục thực phẩm tăng tốc trong nửa cuối năm 2019. Tăng trưởng doanh thu đạt 6,6% trong quý 2/2019. Doanh thu lĩnh vực thịt chế biến tăng trưởng ở mức 68,2% và dự kiến sẽ tăng tốc hơn nữa khi có sự hợp lực của thương hiệu MEATDeli. Thịt mát MEATDeli được đón nhận nồng nhiệt, phục vụ hơn 700.000 người tiêu dùng tại hơn 125 điểm bán cho đến nay, mục tiêu doanh thu năm 2019 sẽ từ 500 – 1.000 tỉ đồng. Trong nửa cuối năm 2019, MEATDeli sẽ được ra mắt tại TP.HCM, đặt mục tiêu tăng số lượng điểm bán MEATDeli gấp 5 lần, lên xấp xỉ 500 điểm bán cho đến cuối năm.(Việt Nam Gold Digger)