(Việt Nam Gold Digger) LienVietPostBank chia cổ tức 10%, kế hoạch lợi nhuận năm 2019 tăng 57%

Vietnam Gold Digger
Biên lãi tăng 57% so với năm 2018 là thách thức không nhỏ, song Ban lãnh đạo LienVietPostBank khẳng định có thể đạt được với nền tảng đã xây dựng vững chắc trong suốt 11 năm qua, đặc biệt năm bản lề 2018. Đại hội đồng cổ đông LienVietPostBank năm 2019

Đại hội đồng cổ đông LienVietPostBank năm 2019Đại hội đồng cổ đông LienVietPostBank năm 2019Tăng vốn lên 9.770 tỉ đồngChiều 24.4, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019. Ông Phạm Doãn Sơn, Tổng giám đốc LienVietPostBank cho biết năm 2018 đã qua, ngân hàng cơ bản hoàn thành các mục tiêu ĐHĐCĐ đề ra. Tính đến ngày 31.12.2018, tổng tài sản của ngân hàng đạt 175.095 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 10.201 tỉ đồng, tổng huy động vốn tại thị trường 1 đạt 138.229 tỉ đồng; dư nợ tín dụng đạt 120.972 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.213 tỉ đồng. “Để đạt được thành quả nêu trên, LienVietPostBank đã triển khai nhiều chương trình phát triển sản phẩm dịch vụ, thường xuyên cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, từ đó góp phần đa dạng hóa nguồn thu nhập của ngân hàng, tăng thu nhập từ các hoạt động phi tín dụng”, ông Sơn nói.Đến thời điểm hiện tại, LienVietPostBank đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ năm 2018, đưa vốn điều lệ từ gần 7.500 tỉ đồng lên hơn 8.881 tỉ đồng. Trong đại hội lần này, ĐHĐCĐ đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2018 từ lợi nhuận sau thuế và cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 10% để tăng vốn điều lệ năm 2019 của ngân hàng lên gần 9.770 tỉ đồng. Trong suốt 10 năm qua, LienVietPostBank đã chia cổ tức cho cổ đông gần 105% (trong đó trên 90% bằng tiền mặt).Áp dụng Basel 2 ngay trong năm 2019 Năm 2019, LienVietPostBank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 190.000 tỉ đồng, huy động vốn thị trường 1 đạt 165.000 tỉ đồng, dư nợ tín dụng đạt 140.000 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.900 tỉ đồng, đồng thời sẽ phát triển và khai thác hiệu quả mạng lưới, phủ kín đến các quận huyện trên toàn quốc. Theo Tổng giám đốc LienVietPostBank, ngân hàng sẽ thực hiện các giải pháp đồng bộ như hoàn thành việc tăng vốn điều lệ trong năm 2019 trên cơ sở những phương án đã được NHNN chấp thuận nhằm đảm bảo các tỷ lệ an toàn vốn theo quy định, đáp ứng nhu cầu đầu tư, nâng cấp trang thiết bị cơ sở vật chất của ngân hàng.Bên cạnh đó, LienVietPostBank triển khai Basel 2 trong năm 2019 để tuân thủ các yêu cầu cơ quan quản lý và cũng là lợi ích của chính ngân hàng. Trước câu hỏi của cổ đông về hệ số CAR của ngân hàng năm 2018 là bao nhiêu, ông Sơn báo cáo, CAR đang xấp xỉ 11% đảm bảo an toàn và quy định của NHNN.Trước những thắc mắc của cổ đông về khả năng lợi nhuận năm 2019 tăng 57% so với năm 2018, Ban Lãnh đạo LienVietPostBank cho biết tính lợi nhuận trên nền tảng tốc độ tăng trưởng tín dụng 14%; các chi phí hoạt động của năm 2019 sẽ giảm do việc mở mới các phòng giao dịch thực hiện xong trong năm 2018 đã được tính trong năm 2018. “Chi phí hoạt động tăng sẽ giảm dần xuống khi các phòng giao dịch đi vào hoạt động ổn định. Đặc biệt, hết quý 1/2019, lợi nhuận đã đạt trên 500 tỉ đồng, nên chúng tôi tự tin về mục tiêu lợi nhuận đặt ra trong năm 2019”, Tổng giám đốc Phạm Doãn Sơn nói. Cũng tự tin về kết quả kinh doanh năm 2019 sẽ đạt được, ông Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank cho biết thêm: “Mạng lưới được mở rộng trong các năm 2017, 2018 sẽ phát huy tác dụng trong năm 2019, bên cạnh đó, ngân hàng sẽ không phải nâng cấp core banking, thẻ, hệ thống công nghệ ban đầu như năm 2018 và năm 2019 chỉ là hoàn thiện nên chi phí sẽ giảm”.Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của LienVietPostBank đã kết thúc thành công, các báo cáo và tờ trình đều được thông qua với tỷ lệ gần như tuyệt đối. Với tầm nhìn trở thành “Ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam – Ngân hàng của mọi người”.(Việt Nam Gold Digger)