(Việt Nam Gold Digger) Xử lý xong nợ xấu bán cho VAMC, lợi nhuận của Techcombank tăng mạnh

Vietnam Gold Digger
Ngân hàng Techcombank cho biết thu nhập hoạt động lũy kế từ tháng 1 – 9 của ngân hàng này đạt 13.294 tỉ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu thu nhập của ngân hàng ngày càng đa dạng hơn, tiếp tục chuyển dịch theo định hướng chiến lược. Tỷ trọng doanh thu từ hoạt động tín dụng giảm từ 53% xuống 48%. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm của Techcombank đạt 7.774 tỉ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận cao hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng thu nhập hoạt động do Techcombank đã xử lý xong nợ xấu bán cho VAMC.Tính đến hết tháng 9.2018, Techcombank đang trên đà đạt tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn ở mức 34,17%, đi trước so với yêu cầu của NHNN. Tỷ số an toàn vốn (CAR) của Techcombank vào thời điểm cuối tháng 9.2018 đạt mức 14,33%, cao hơn đáng kể (2,31%) so với cùng kỳ là do mức độ tăng trưởng vốn chủ sở hữu cao hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng tổng tài sản. Mai Ka(Việt Nam Gold Digger)