(Việt Nam Gold Digger) Maritime Bank tăng 63% lợi nhuận 6 tháng đầu năm

Vietnam Gold Digger
Tính đến hết quý 2.2018, tổng lợi nhuận trước thuế của Maritime Bank đạt hơn 268 tỉ đồng, tăng hơn 63% so với cùng kỳ năm 2017. Theo Maritime Bank, đây là kết quả của quá trình chuyển dịch cơ cấu nguồn thu từ hoạt động tín dụng sang phi tín dụng được ngân hàng này thực hiện trong nhiều năm qua. Theo đó, thu nhập thuần từ các hoạt động dịch vụ tiếp tục tăng mạnh ở mức 115 tỉ đồng, tăng 118% so với cùng kỳ năm 2017.Việc quản trị tài sản tốt cũng giúp ngân hàng này nâng tổng tài sản hiện có lên 123 ngàn tỉ đồng, tăng 10% so với cuối năm 2017. Tiền gửi khách hàng tăng và cho vay đều tăng ở mức 9%. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,11%, giảm so với mức 2,17% của năm 2017.So với cuối năm 2017, khách hàng mới đang có sự tăng trưởng tích cực với tổng số khách hàng cá nhân đạt hơn 1,8 triệu người, tăng 15%. Số lượng khách hàng doanh nghiệp đạt gần 40.000 doanh nghiệp, tăng 5%.Trong 6 tháng đầu năm, Maritime Bank giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ mới tiện ích hơn như dịch vụ thanh toán qua mã QR hay ứng dụng Samsung Pay, sản phẩm trả lương M-Payroll…(Việt Nam Gold Digger)