(Việt Nam Gold Digger) 6 tháng lợi nhuận trước thuế của Nam A Bank gần đạt kế hoạch năm

Vietnam Gold Digger
Tính đến ngày 16.6, lợi nhuận trước thuế của Nam A Bank đã đạt 97,3% kế hoạch năm. Như vậy, chỉ trong 6 tháng đầu năm, Nam A Bank đã gần hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của toàn năm 2018. 6 tháng ngân hàng đã huy động vốn đạt 88% kế hoạch năm /// Ảnh: Thông Ngô6 tháng ngân hàng đã huy động vốn đạt 88% kế hoạch năm – Ảnh: Thông Ngô6 tháng ngân hàng đã huy động vốn đạt 88% kế hoạch nămẢnh: Thông NgôÔng Trần Ngọc Tâm, Tổng giám đốc Nam A Bank cho biết: “Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm đã cho thấy chiến lược phù hợp của Nam A Bank. Bằng những nguồn nhân lực đã được thiết lập, cùng kế hoạch rõ ràng, chúng tôi tự tin năm 2018 sẽ đạt mức tăng trưởng vượt bậc, tạo tiền đề tốt cho việc thực thi mục tiêu chiến lược 2018-2020″.Đại diện Nam A Bank cũng cho biết tính đến ngày 16.6, tổng tài sản của ngân hàng này tăng 91% so với cùng kỳ năm 2017. Trong khi đó huy động vốn đạt 88% kế hoạch năm.Được biết, Nam A Bank là một trong số ít tổ chức tín dụng đầu tiên vừa được Ngân hàng Nhà nước tin tưởng phê duyệt đề án tự tái cơ cấu giai đoạn II (2016-2020). Bên cạnh đó, Nam A Bank cũng được Ngân hàng Nhà nước tin tưởng chỉ định trực tiếp tham gia tái cấu trúc 3 Quỹ tín dụng nhân dân tại Đồng Nai và cũng là một trong 3 ngân hàng thương mại cổ phần được giao trọng trách này.(Việt Nam Gold Digger)