(Việt Nam Gold Digger) LienVietPostBank lợi nhuận từ dịch vụ tăng gần 200%

Vietnam Gold Digger
Mảng thu từ dịch vụ vốn được coi là cốt lõi và bền vững đã giúp LienVietPostBank trụ vững trong bối cảnh cạnh tranh ngay càng khốc liệt. Mảng dịch vụ đóng góp lớn vào tăng trưởng của LienVietPostBankMảng dịch vụ đóng góp lớn vào tăng trưởng của LienVietPostBankMảng dịch vụ đóng góp lớn vào tăng trưởng của LienVietPostBankBáo cáo tài chính quý 2 năm 2018 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) vừa công bố cho thấy, tổng tài sản trong 6 tháng đầu năm của LienVietPostBank đạt gần 176.000 tỉ đồng, tăng 13.000 tỉ đồng so với năm 2017; huy động và cho vay đều tăng trưởng khá lần lượt là 17% và 13% so với cùng kỳ năm ngoái; tỷ lệ nợ xấu giảm xuống 0,98% từ mức 1,07% tại thời điểm đầu năm. Điểm sáng trong kết quả kinh doanh quý 2 của LienVietPostBank là lợi nhuận từ mảng dịch vụ tăng mạnh, tăng gần 195% so với năm trước. Các tỷ lệ an toàn đều đảm bảo theo quy định của ngân hàng nhà nước (NHNN). Tuy nhiên, kết quả lợi nhuận 6 tháng đầu năm đạt 666,3 tỉ đồng, thấp hơn kế hoạch đặt ra do ngân hàng đang dịch chuyển cơ cấu nguồn vốn tăng tỷ lệ huy động bán lẻ, đổi lại chi phí giá vốn đầu vào cao hơn. 6 tháng đầu năm 2018 LienVietPostBank đã đưa vào hoạt động gần 130 chi nhánh/phòng giao dịch, nâng tổng số điểm giao dịch lên 357 điểm; ngân hàng tuyển dụng thêm hơn 1.000 nhân sự mới; thực hiện trích lập dự phòng cổ phiếu chứng khoán.Theo kế hoạch, 6 tháng cuối năm 2018, LienVietPostBank sẽ tiếp tục mở thêm 90 phòng giao dịch bưu điện, dự kiến đến cuối năm số điểm giao dịch sẽ lên tới gần 400 điểm.(Việt Nam Gold Digger)