(Việt Nam Gold Digger) Chứng khoán sôi động giúp lợi nhuận HOSE tăng gấp đôi

Vietnam Gold Digger
Năm 2017 doanh thu và lợi nhuận của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) vượt lên gần gấp đôi năm 2016.

Chứng khoán năm qua sôi động giúp HOSE có lãi khủng /// Gia KhiêmChứng khoán năm qua sôi động giúp HOSE có lãi khủng – Gia KhiêmChứng khoán năm qua sôi động giúp HOSE có lãi khủngGia KhiêmTheo Báo cáo tài chính kiểm toán 2017 do HOSE vừa công bố, doanh thu năm qua của Sở đạt 789,9 tỉ đồng, tăng 73% so với năm 2016. Trong đó, số thu từ phí giao dịch có mức tăng trưởng vượt bậc khi đạt 632,6 tỉ đồng, tăng gần 72% so với con số 368,5 tỉ đồng của năm trước đó; lợi nhuận sau thuế gấp đôi so với năm 2016 và đạt 427 tỉ đồng.HOSE có vốn điều lệ đăng ký 2.000 tỉ đồng và vốn góp thực tế đến hết năm 2017 đạt 1.240,2 tỉ đồng. Kết thúc năm 2017, quy mô thị trường cổ phiếu trên HOSE tăng hơn 75% so với năm 2016, đạt gần 2,6 triệu tỉ đồng, chiếm khoảng 92% vốn hóa toàn thị trường cổ phiếu niêm yết Việt Nam và tương đương 57% GDP. Tổng khối lượng giao dịch tại HOSE đạt hơn 48 tỉ chứng khoán. Thanh khoản thị trường cũng được cải thiện với quy mô giao dịch bình quân đạt trên 192 triệu chứng khoán, tương ứng với 4.200 tỉ đồng được giao dịch mỗi ngày, tăng 49% về khối lượng giao dịch và tăng 74% giá trị giao dịch bình quân so với năm 2016.Trong năm 2017, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM cũng đã thực hiện 9 đợt đấu giá cổ phần hóa và 23 đợt thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước với số tiền thu về gần 123.000 tỉ đồng cho ngân sách, đáng chú ý là các đợt thoái vốn tại Vinamilk và Sabeco…(Việt Nam Gold Digger)