(Việt Nam Gold Digger) Chỉ 45% doanh nghiệp tư nhân có lợi nhuận

Vietnam Gold Digger)
Chỉ có khoảng 45% khu vực tư nhân tạo có lợi nhuận, 55% còn lại vẫn trong tình trạng làm ăn thua lỗ hoặc không lợi nhuận. Chuyên gia chuyên nghiên cứu về các vấn đề doanh nghiệp (DN), ông Lê Duy Bình (Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương – CIEM) nêu thông tin trên trong nghiên cứu “Một số thách thức về môi trường kinh doanh đối với doanh nghiệp” của mình.Theo chuyên gia này, môi trường kinh doanh chưa thực sự thuận lợi cho DN trong nước nếu so với cạnh tranh DN toàn cầu. Nền kinh tế trong nước vẫn phụ thuộc chính vào khu vực DN đầu tư nước ngoài (chiếm hơn 72%). Và việc không thể tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu là vấn đề lớn của DN tư nhân trong nước. Trong bối cảnh đó, báo cáo nêu, DN lại chịu bao chi phí phi chính thức và chi phí chính thức đều đang tăng. Đặc biệt chi phí lao động đang tăng nhanh trong khi năng suất lao động chưa cải thiện đáng kể.Chuyên gia Lê Duy Bình cũng nhấn mạnh, nhiều báo cáo cho rằng, khu vực kinh tế tư nhân đóng góp 40% GDP, nhưng chính xác là DN có đăng ký chỉ đóng góp 8,2%, số còn lại là hộ kinh doanh cá thể. Quy mô của DN tư nhân trong nước có vốn dưới 10 tỉ đồng chiếm đến 72% trong khi vốn trên 200 tỉ đồng, tức chưa tới 10 triệu USD chỉ chiếm 2%. “Điều này hoàn toàn dễ hiểu khi chúng ta hay nói DN Việt từ nhỏ cho đến nhỏ li ti. Chính vì vậy, việc đăng ký thành lập DN không phải là lựa chọn hàng đầu của người thực sự muốn khởi dự kinh doanh mà thường nguồn lực kém, họ chọn mô hình hộ kinh doanh”, ông Bình nói.(Việt Nam Gold Digger)