(Việt Nam Gold Digger) Lợi nhuận FPT tăng 18% sau 4 tháng

Vietnam Gold Digger
Kết thúc 4 tháng đầu năm 2017, Tập đoàn FPT ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 12.975 tỉ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2016. Lợi nhuận trước thuế đạt 904 tỉ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 759 tỉ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) cũng tăng 15% so với 4 tháng đầu năm 2016, đạt tương ứng 1.264 đồng. Tăng trưởng lợi nhuận của FPT tiếp tục được đóng góp chủ yếu từ hai lĩnh vực cốt lõi là công nghệ và viễn thông, chiếm 75% tổng lợi nhuận với mức tăng lần lượt là 48% và 20% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, lĩnh vực bán lẻ tiếp tục là điểm sáng trong hoạt động kinh doanh của 4 tháng với mức tăng 31% về doanh thu và 45% về lợi nhuận. Ngoài ra, thị trường nước ngoài của FPT ghi nhận 1.963 tỉ đồng doanh thu, tăng 16% và 284 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.(Việt Nam Gold Digger)