(Việt Nam Gold Digger) Lợi nhuận kế hoạch 2017 giảm, Điện Quang vẫn chia cổ tức 30%

Vietnam Gold Digger
Sáng 29.4, Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang (DQC) đã tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. Doanh thu thuần DQC năm 2016 đạt 1.035 tỉ đồng, giảm nhẹ so với năm 2015 và thấp hơn con số kế hoạch 1.100 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 254 tỉ đồng, lãi ròng hơn 203 tỉ đồng, giảm nhẹ 2%. DQC đã chi trả toàn bộ cổ tức 30% bằng tiền mặt năm 2016, và đại hội đã thông qua đề xuất của HĐQT chi bổ sung cổ tức với tỷ lệ 10%. Như vậy, cổ đông DQC sẽ nhận cổ tức đến 40% năm 2016. Năm 2017, kế hoạch doanh thu thuần của công ty chỉ tăng nhẹ 1.050 tỉ đồng so với năm 2016, lãi trước thuế dự kiến ở mức 150 tỉ đồng, giảm 41%. Dù vậy, dự kiến DQC vẫn duy trì cổ tức năm 2017 ở mức 30%.Theo thông tin từ đại hội, trong tháng 7 và 8, DQC sẽ công bố bộ sản phẩm công nghệ thông minh điều khiển bằng điện thoại hoặc máy tính thông qua internet, người dùng có thể điều khiển toàn bộ hệ thống điện tại nhà, khi du lịch hoặc công tác. Sản phẩm đang trong quá trình thử nghiệm tại trung tâm nghiên cứu.(Việt Nam Gold Digger)