(Việt Nam Gold Digger) Lợi nhuận Maritime Bank tăng 2,8 lần

Vietnam Gold Digger
Nhờ tăng trưởng tốt và kiểm soát chi phí hiệu quả nên tổng lợi nhuận trước dự phòng của Ngân hàng Maritime Bank năm 2016 tăng 2,8 lần so với 2015, đạt 1.907 tỉ đồng. Theo báo cáo tài chính, năm 2016 Maritime Bank đã hoàn thành tốt việc chuyển đổi cơ cấu doanh thu, tập trung mạnh vào phát triển khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cụ thể, ngân hàng cho khách hàng vay trong năm 2016 đạt 35.119 tỉ đồng, tăng 25% so với năm trước, trong đó cho vay khách hàng cá nhân chiếm 31% và tăng trưởng mạnh 44% so với 2015.Tiền gửi khách hàng được cấu trúc theo hướng tăng tính ổn định và bền vững đạt 57.587 tỉ đồng tương đương 92% so với năm 2015, trong đó tiền gửi từ cá nhân tăng trưởng tốt chiếm 76%, tiền gửi trung dài hạn trên 12 tháng chiếm 43%.Tổng thu thuần năm 2016 của Maritime Bank tăng 52,6% so với năm 2015, đặc biệt thu thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 141%. Nhờ tăng trưởng doanh thu tốt và kiểm soát chi phí hiệu quả nên tổng lợi nhuận trước dự phòng của ngân hàng trong năm 2016 tăng 2,8 lần so với năm 2015, đạt 1.907 tỉ đồng.Dù tốc độ tăng trưởng tín dụng liên tục tăng nhưng tỷ lệ nợ quá hạn luôn được Maritime Bank kiểm soát tốt. Cụ thể dư nợ quá hạn năm 2016 đã giảm 15%, dư nợ trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành giảm 11%. Tỷ lệ nợ xấu luôn được kiểm soát chặt chẽ ở mức thấp 2,17% tính tới cuối năm 2016. Vốn chủ sở hữu vẫn tiếp tục được duy trì ở mức cao, chiếm tỷ trọng 15% tổng nguồn vốn của ngân hàng. Theo đó hệ số an toàn vốn CAR đạt 23,59% tại thời điểm 31.12.2016, cao hơn rất nhiều so với mức quy định 9% của ngân hàng nhà nước.Với những kết quả khả quan trong kinh doanh cùng các chỉ số an toàn hoạt động luôn đạt ở mức cao, Maritime Bank đã được Moody’s – một trong ba tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín nhất thế giới – xếp hạng ở mức B3 với triển vọng tích cực. Đặc biệt, lần đầu tiên Maritime Bank được tạp chí uy tín hàng đầu trong lĩnh vực ngân hàng Global Finance – bình chọn là một trong 30 ngân hàng tốt nhất châu Á Thái Bình Dương 2017 và cũng là ngân hàng duy nhất tại Việt Nam có tên trong danh sách này.(Việt Nam Gold Digger)