(Việt Nam Gold Digger) Lợi nhuận quý 1của Vietnam Airlines giảm 40%

Vietnam Gold Digger
Tổng công ty hàng không VN – CTCP (Vietnam Airlines) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2017. Theo đó, doanh thu thuần bán hàng quý 1 đạt hơn 20.833 tỉ đồng, tăng 17%, đạt hơn 3.000 tỉ đồng so cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, giá vốn lại tăng đến 22%, nên phần lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn 3.247 tỉ đồng, giảm 4% so cùng kỳ.Theo giải trình của công ty, nguyên nhân giá vốn tăng là do giá dầu bình quân trong quý 1 tăng so với giá dầu bình quân quý 1 năm trước. Bên cạnh đó, doanh thu tài chính đạt 242 tỉ đồng, giảm 635 tỉ đồng do không phát sinh nguồn thu từ hoạt động đầu tư ngoài doanh nghiệp; cũng như lợi nhuận tài chính từ chênh lệch tỷ giá giảm do tỷ giá USD biến động ít hơn so với quý 1/2016. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 39 tỉ đồng trong khi chi phí bán hàng tăng mạnh 175 tỉ đồng. Kết quả, Vietnam Airlines chỉ lãi trước thuế 853,7 tỉ đồng, giảm gần 40%; lợi nhuận sau thuế đạt 746 tỉ đồng, giảm 43% so cùng kỳ.(Việt Nam Gold Digger)