(Việt Nam Gold Digger) Giá dầu tăng, CNG vượt kế hoạch lợi nhuận

Vietnam Gold Digger
Công ty cổ phần CNG VN (mã CNG) cho biết năm 2016, CNG đạt 120,3 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế, vượt 14% kế hoạch đã đề ra. Cổ tức thực hiện 30% bằng tiền. Kế hoạch lợi nhuận vượt kế hoạch do sản lượng tiêu thụ tăng, nguồn khí đầu vào tại khu vực miền Nam ổn định và đáp ứng nhu cầu cho sản xuất. Ngoài ra, giá nhiên liệu thế giới có dấu hiệu phục hồi và tăng hơn so với đầu năm 2016 cũng góp phần giúp CNG đạt được kết quả kinh doanh khả quan. Năm 2017, CNG VN ký thêm hợp đồng với một số khách hàng với sản lượng từ 17 – 25 triệu m3/năm. Đại hội cổ đông của công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu 980,6 tỉ đồng; lợi nhuận trước thuế 101 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 80,8 tỉ đồng, giảm 32,8% so với thực hiện năm 2016. Kế hoạch này được xây dựng trên cơ sở giá dầu thô thế giới năm 2017 là 50 USD/thùng, giá dầu FO bán lẻ tại VN là 9.550,13 đồng/kg – chưa bao gồm VAT (tỷ giá 22.500 đồng/USD). CNG cũng đề ra kế hoạch trả cổ tức 15% bằng tiền cho năm 2017.(Việt Nam Gold Digger)