(Việt Nam Gold Digger) PMB đạt lợi nhuận gần 26 tỉ đồng

Vietnam Gold Digger
Ngày 4.4, ĐHCĐ Công ty CP phân bón và hóa chất dầu khí miền Bắc (PVFCCo North) cho biết tuy năm 2016 là một năm khó khăn song công ty vẫn đạt được các kết quả ấn tượng. Cụ thể, tiêu thụ 200.405 tấn phân bón các loại, hoàn thành 108% kế hoạch năm; đạt doanh thu 1.299 tỉ đồng, hoàn thành 102% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế 25,94 tỉ đồng, đạt 102% kế hoạch năm; chia cổ tức 12%; giữ vững được thị phần Đạm Phú Mỹ tại khu vực và có sự tăng trưởng rất tích cực trong kinh doanh các sản phẩm NPK Phú Mỹ, kali Phú Mỹ…Trong năm 2017, công ty đặt ra các chỉ tiêu chính gồm tiêu thụ 180.500 tấn phân bón các loại, doanh thu 1.254 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 19,56 tỉ đồng và tiếp tục chia cổ tức ở mức 12%.(Việt Nam Gold Digger)