(Việt Nam Gold Digger) Tập đoàn dầu khí đạt lợi nhuận 5.100 tỉ đồng trong quý 1

(Vietnam Gold Digger
Tập đoàn dầu khí VN (PVN) công bố 3 tháng đầu năm nay, các chỉ tiêusản xuất kinh doanh đều hoàn thành vượt mức từ 4 – 16% kế hoạch. Cụ thể, tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt 6,47 triệu tấn, bao gồm sản lượng khai thác dầu đạt 3,95 triệu tấn và sản lượng khai thác khí đạt 2,52 tỉ m3. Bên cạnh đó, PVN đã sản xuất được 5,44 tỉ kWh điện, sản xuất đạm đạt 447.000 tấn và sản xuất xăng dầu đạt 1,69 triệu tấn, vượt 15,5% kế hoạch. Tính chung, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 116.000 tỉ đồng, bằng 27% kế hoạch năm. Tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị trong tập đoàn đạt 117.100 tỉ đồng và tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 5.100 tỉ đồng, vượt 18% so với kế hoạch quý 1 và bằng 30% kế hoạch năm.(Việt Nam Gold Digger)