(Việt Nam Gold Digger) Lợi nhuận ngành xây dựng tăng 43%

Vietnam Gold Digger
Năm 2016 là năm bứt phá mạnh mẽ của nhiều doanh nghiệp (DN) ngành xây dựng niêm yết. Số liệu của Vietstocks cho thấy, tính đến ngày 14.2, có 111/119 DN nhóm ngành xây dựng đang niêm yết công bố báo cáo tài chính quý 4/2016, trong đó 104 DN báo lãi (65 đơn vị có lãi tăng trưởng so với năm 2015) và 7 DN thua lỗ, 8 DN đến nay vẫn chưa công bố báo cáo tài chính. Tổng lợi nhuận ngành xây dựng niêm yết đạt gần 7.930 tỉ đồng, tăng 43% so với năm 2015. Đây cũng là năm đầu tiên ngành xây dựng chứng kiến có 2 đơn vị ghi nhận lãi trên ngàn tỉ đồng là CTD và REE. Theo đó, REE đạt lãi ròng hợp nhất 1.109 tỉ đồng, tăng 30% và vượt 20% kế hoạch, CTD đạt lợi nhuận sau thuế hơn 1.400 tỉ đồng, gấp 2 lần lợi nhuận năm ngoái.Ở chiều ngược lại, có các DN thua lỗ, như PVV lỗ gần 35 tỉ đồng, SDH có năm thứ ba liên tiếp thua lỗ và nếu sau kiểm toán mà SDH vẫn giữ mức lỗ hơn 21 tỉ đồng thì sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc.(Việt Nam Gold Digger)